Mentre la majoria de països occidentals segueixen una mateixa corba de contagi del coronavirus, Singapur i Taiwan, malgrat la seva proximitat, l’elevat trànsit comercial i la seva gran relació amb el focus de l’epidèmia, han aconseguit contenir la transmissió. On radica el seu èxit? Què podem aprendre d’ells?