Habitatge assequible: El paper de l’urbanisme i de l’administració local - dimarts 26 de març

Dimarts, 26 de març de 2019

Lloc: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Plaça Nova 5, Barcelona)


L’accés assequible a l´habitatge digne està sent motiu important de preocupació social. Les grans ciutats continuen atraient activitat econòmica i el preu de l´habitatge augmenta. El dret a un habitatge digne és considerat com un dret bàsic i forma part del conjunt dels elements constitutius de l´estat del benestar.

Per tal de debatre en profunditat aquest tema, l’Institut Cerdà, ESADE, Barcelona Global i La Vanguardia amb el suport de Sogeviso, convoquen aquesta sessió on es posaran sobre la taula els aspectes més rellevants per contrastar opinions i experiències diverses per tal d’afrontar aquest repte social.

En la mesura que la política d’habitatge està intervinguda pels governs cal tractar el tema amb un seguit de premisses o requeriments:


  • La coordinació entre els diversos nivells de l’administració pública

  • La legislació i la regulació que han de sostenir aquestes polítiques, i l’avaluació de la seva eficàcia en assolir els objectius proposats

  • El paper de l’urbanisme i de l’administració local en la resolució del problema

  • El finançament, la sostenibilitat econòmica a mig i llarg termini de les polítiques empleades. La possibilitat o conveniència de la col·laboració publico-privada


El debat estarà dividit en tres sessions, la primera sobre la visió del problema, el marc legal i els reptes a afrontar, la segona sobre propostes concretes o alternatives per a crear més dotació d’habitatge assequible; i la tercera sobre la visió econòmica-financera sense la qual cap política pot perdurar.

Inscripcions

Programa

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Portada de TROP

Les infraestructures de telecomunicacions a les ciutats, 5G

La connectivitat mòbil és una necessitat quotidiana per a un nombre creixent de persones i empreses. Disposar permanentment d’accés a internet i a velocitats cada vegada més ràpides són els principals factors que han contribuït a generar una explosió en la generació i intercanvi de dades mòbils. 

llegir més
imagen de ecomerce

E-comerç i mobilitat urbana associada a la distribució i consum d'aliments

La distribució urbana de mercaderies, i en particular la d'aliments, ha d'adequar-se als canvis socials que demanden nous i millors serveis a un cost econòmic raonable i en ciutats que han de ser cada vegada més sostenibles (amables, pacífiques, silencioses, saludables, ambientalment correctes…).
Sempre que es planteja millorar la mobilitat en grans ciutats apareix el debat sobre com ordenar la distribució de l'última milla, millorant la mobilitat, l'eficiència, el medi ambient i la sostenibilitat.

llegir més