S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cementera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

Aquest estudi es configura com el més complet i exhaustiu sobre la matèria, realitzat fins a la data en el sector del ciment espanyol. Estem davant de la vuitena actualització que respon a l'objectiu de comptar amb un observatori permanent sobre l'evolució de la valorització de residus al sector del ciment, en el marc del seu compromís amb l'ús sostenible dels recursos. Aquesta actualització inclou una anàlisi de les modificacions de les autoritzacions ambientals integrades de les plantes cimenteres, centrant-se pel que fa tant a la utilització de residus com a combustibles alternatius, i la utilització dels mateixos com a matèries primeres alternatives.

També es realitza un inventari, per comunitats autònomes, dels consums de matèries primeres i de combustibles alternatius de les 37 fàbriques integrals amb activitat des del 2004.

Les 33 fàbriques integrals de producció de ciment d'Espanya disposen d'autorització ambiental integrada en vigor. Les autoritzacions ambientals integrades són la base que estableix els requisits per a que una instal·lació realitzi operacions de valorització energètica. Les comunitats autònomes amb un major nombre d'instal·lacions autoritzades són Andalusia i Catalunya, seguides de Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i País Basc.

Els residus emprats en més quantitat per les instal·lacions cimenteres en els últims anys han estat els combustibles derivats de residus (CDR) seguits dels pneumàtics fora d'ús, i les farines animals. Malgrat que molts fluxos de residus podrien ser recuperats material i energèticament en forns de ciment, en condicions òptimes des d'un punt de vista ambiental, avui dia, al nostre país, encara es dipositen de majoritàriament en abocador.

Les principals conclusions es poden consultar a www.fundacióncema.org

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
portada de la monografia 4 buenas prácticas en gestión de crisis

Monografia 4: Bones pràctiques en la gestió de crisi

Avui dia qualsevol organització és, més que mai, susceptible de patir una crisi. Accidents, catàstrofes naturals, tràngols reputacionals, conflictes socials dins de la pròpia organització, etc. són tots ells esdeveniments que poden succeir en qualsevol moment i que suposaran, a més de perjudicis econòmics molt concrets, la pèrdua de crèdit, imatge i reputació de la companyia, posant en perill la seva pròpia supervivència i comprometent el seu futur.

llegir més

Informe Favorable de PDE - Pla de desplaçament d'empresa

L’Institut Cerdà ha obtingut el informe favorable de conformitat de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) en referència al PDE (Pla de Desplaçament d’Empresa) de la seva seu al carrer Numància 185 de Barcelona. Segons l’informe les actuacions del PDE de l’Institut Cerdà són suficients per afavorir l’ús dels modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzar l’ús del cotxe en l’accés al centre de treball. Cal tenir en compte que entre les persones que treballen a l’Institut Cerdà més del 80% viuen a l’AMB (més del 60% a Barcelona) i que quasi el 40% es desplacen transport públic i el 25% en bicicleta o a peu.

llegir més