S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cementera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

Aquest estudi es configura com el més complet i exhaustiu sobre la matèria, realitzat fins a la data en el sector del ciment espanyol. Estem davant de la vuitena actualització que respon a l'objectiu de comptar amb un observatori permanent sobre l'evolució de la valorització de residus al sector del ciment, en el marc del seu compromís amb l'ús sostenible dels recursos. Aquesta actualització inclou una anàlisi de les modificacions de les autoritzacions ambientals integrades de les plantes cimenteres, centrant-se pel que fa tant a la utilització de residus com a combustibles alternatius, i la utilització dels mateixos com a matèries primeres alternatives.

També es realitza un inventari, per comunitats autònomes, dels consums de matèries primeres i de combustibles alternatius de les 37 fàbriques integrals amb activitat des del 2004.

Les 33 fàbriques integrals de producció de ciment d'Espanya disposen d'autorització ambiental integrada en vigor. Les autoritzacions ambientals integrades són la base que estableix els requisits per a que una instal·lació realitzi operacions de valorització energètica. Les comunitats autònomes amb un major nombre d'instal·lacions autoritzades són Andalusia i Catalunya, seguides de Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i País Basc.

Els residus emprats en més quantitat per les instal·lacions cimenteres en els últims anys han estat els combustibles derivats de residus (CDR) seguits dels pneumàtics fora d'ús, i les farines animals. Malgrat que molts fluxos de residus podrien ser recuperats material i energèticament en forns de ciment, en condicions òptimes des d'un punt de vista ambiental, avui dia, al nostre país, encara es dipositen de majoritàriament en abocador.

Les principals conclusions es poden consultar a www.fundacióncema.org

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
imagen de ecomerce

E-comerç i mobilitat urbana associada a la distribució i consum d'aliments

La distribució urbana de mercaderies, i en particular la d'aliments, ha d'adequar-se als canvis socials que demanden nous i millors serveis a un cost econòmic raonable i en ciutats que han de ser cada vegada més sostenibles (amables, pacífiques, silencioses, saludables, ambientalment correctes…).
Sempre que es planteja millorar la mobilitat en grans ciutats apareix el debat sobre com ordenar la distribució de l'última milla, millorant la mobilitat, l'eficiència, el medi ambient i la sostenibilitat.

llegir més
peatges

Concesions, peatges, manteniment,.... qui paga?

És de tots sabut que algunes concessions de vies de comunicació estan arribant al final. I segons sembla, la intenció de l'administració és no prorrogar o renovar aquestes concessions. Fins a la data no hem sentit justificacions o explicacions més detallades. En qualsevol cas, es prengui la decisió que es prengui, aquesta situació requereix preparació i planificació, i no poca, i no hi ha lloc ni temps per improvisacions. 

llegir més