Presentació final del projecte CLYMA a Brussel·les

El dijous 19 de novembre es va presentar al Parlament Europeu a Brussel·les l’última fase del projecte CLYMA (Connexió Lyon-Madrid). El projecte CLYMA pretén desenvolupar els corredors ferroviaris com a instruments per facilitar la implementació coordinada de la xarxa bàsica, basant-se en la integració dels diferents mètodes de transport i la gestió coordinada de les infraestructures. L’Institut Cerdà ha participat en l’estudi juntament amb el Port de Barcelona, la UPC, el Port de Tarragona i altres entitats.

El projecte té per objectiu implementar el concepte de corredor ferroviari a una secció del Corredor Mediterrani, concretament a la seva part occidental, a l’eix Lyon-Madrid.

L’estudi sobre el model de gestió de l’eix, presentat per Marta Bellera, consultora de la Divisió d’Innovació, Transport i Logística de l’Institut Cerdà, ha determinat quinze mesures centrades en la gestió d’aquelles infraestructures de les que ja disposem. 

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més
Portada de TROP

Nous models de negoci digital – Informe d’aprofundiment de l’economia metropolitana (TROP)

Les noves tecnologies 4.0 ja impacten a totes les tipologies d’empreses i a tots els àmbits: el productiu, comercial, gerencial, organitzatiu, etc. Les “dades” es consideren “el petroli del futur”, i les innovacions tecnològiques que se’n deriven permeten a les organitzacions incrementar l’eficiència, la productivitat i adaptar-se a un entorn cada cop més digital.

llegir més