Presentació dels indicadors de competitivitat i sostenibilitat del sistema logístic català

Jèssica Civil, consultora de l’àrea de logística de l’Institut Cerdà, ha presentat els indicadors de competitivitat i sostenibilitat del sistema logístic català de l’Observatori de la logística. L’acte ha tingut lloc el 12 de juliol al Palau Robert i ha comptat amb la participació de Damià Calvet, president de Cimalsa; Jordi Hereu, president del Grup Logística Sostenible; Isidre Gavín, director general de Cimalsa; i Fina Jarque, directora financera de Cimalsa.

La principal tasca dels indicadors de competitivitat és la de monitoritzar els paràmetres més representatius del sistema logístic català per mitjà dels indicadors, i analitzar-ne l’evolució. L’elaboració del document busca, partint de dades estadístiques procedents de les principals fonts estadístiques i de recopilació d’informació del sector, donar una visió pràctica i real de quines són les principals tendències del mercat de la logística i el transport a Catalunya.

Amb l’objectiu d’oferir una visió global del sistema logístic català, l’edició d’enguany presenta les següents novetats: introducció d’un nou àmbit relacionat amb logística urbana, millores a indicadors existents, elaboració de 4 nous indicadors, incorporació de 8 annexos estadístics, inclusió d’una enquesta sectorial de tendències (distribució urbana de mercaderies) i dades avançades corresponents a l’any 2017.


  • El 2016, seguint amb la tendència decreixent iniciada l’any 2014, s’ha registrat una disminució en el nombre d’aturats en el sector del transport i emmagatzematge del 14%, passant de 16.010 aturats al 2015 a 13.765 al 2016. Es preveu doncs una reactivació en el pes del sector logístic a Catalunya.

  • El volum total de mercaderies gestionades pel sistema logístic català durant l’any 2016 assoleix la xifra de 367,5 milions de tones. D’aquesta manera, es constata la tendència de recuperació amb un augment proper a l’1% respecte l’any 2015.

  • Tot i que el consum de combustibles d’automoció a Catalunya és liderat pel consum de gasoil amb una quota de casi el 79% respecte el total i seguit de la gasolina amb un pes del 16%, ambdós combustibles presenten una tendència a la baixa a raó d’un 1% i d’un 4% respectivament.

  • Els combustibles alternatius presenten una tendència creixent des de 2007, destacant l’augment de GLP i de GNV en aquest últim bienni (+16% i +9% respectivament) (2015-2016).

  • El volum de mercaderia transportada en els primers quatre mesos del 2017 al Port de Barcelona creix un 20% en relació al mateix període de l’any anterior.

  • En el 2016 el sistema aeroportuari català registra un augment del volum de tones de mercaderia transportades del 13% respecte 2015, situant el nombre de tones mogudes en 133 milers de tones.

  • L’any 2016 més d’un 30% de la població catalana ha realitzat alguna compra on-line, representant un increment del 14% respecte l’any anterior.

  • El transport de mercaderies representa al voltant del 21% del trànsit total de vehicles a la ciutat de Barcelona, que en valors absoluts es tradueix en uns 435.000 desplaçaments diaris l’any 2015.


El document dels Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic Català es realitza anualment des de l’Observatori de la logística, impulsat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i Cimalsa, i amb col·laboració tècnica de l’Institut Cerdà. Aquest document forma part d’una iniciativa engegada l’any 2004 que arriba aquest any a la seva dotzena edició.

Podeu consultar el document a la pàgina web de Cimalsa

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més

S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cimentera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

llegir més