Plans empresarials de prevenció d’Ecovidrio

Són moltes les organitzacions que estan començant a implementar els plans de prevenció d'envasos.

Els plans empresarials de prevenció ajuden les empreses a definir objectius i actuacions orientades a reduir la quantitat de residus generats a partir dels seus envasos, així com altres impactes ambientals associats al sistema d’envasat.  

Aquests programes ajuden al desenvolupament de la política de Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa de les empreses, reduint l’impacte ambiental dels productes. Així mateix, moltes de les actuacions suposen un estalvi de matèries primeres, traduint-se en una reducció de costos operatius. A més, adoptar les mesures que es proposen trasllada el compromís mediambiental de l’empresa al consumidor, cada dia més sensibilitzat.

Els plans estan dirigits a tres sectors que utilitzen envasos de vidre: vi i begudes espirituoses, cervesa i sidra. En general, els envasos de vidre són un 10% més lleugers que el 1997 gràcies a la implantació per part de les empreses diferents mesures de prevenció (el sector de vins i begudes espirituoses ha implantat 2.260 mesures, el sector cervesa 507 i el sector sidra 162).

Entre aquestes mesures de prevenció es troben la redacció del pes unitari de les ampolles de vidre, la comercialització de begudes de més volum i, en el cas de la cervesa, el foment de l’envàs reutilitzable. 

L’Institut ha desenvolupat per Ecovidrio els nous plans empresarials de prevenció d’envasos per el període 2017-2019.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cimentera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

llegir més

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més