Plans empresarials de prevenció d’Ecovidrio

Són moltes les organitzacions que estan començant a implementar els plans de prevenció d'envasos.

Els plans empresarials de prevenció ajuden les empreses a definir objectius i actuacions orientades a reduir la quantitat de residus generats a partir dels seus envasos, així com altres impactes ambientals associats al sistema d’envasat.  

Aquests programes ajuden al desenvolupament de la política de Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa de les empreses, reduint l’impacte ambiental dels productes. Així mateix, moltes de les actuacions suposen un estalvi de matèries primeres, traduint-se en una reducció de costos operatius. A més, adoptar les mesures que es proposen trasllada el compromís mediambiental de l’empresa al consumidor, cada dia més sensibilitzat.

Els plans estan dirigits a tres sectors que utilitzen envasos de vidre: vi i begudes espirituoses, cervesa i sidra. En general, els envasos de vidre són un 10% més lleugers que el 1997 gràcies a la implantació per part de les empreses diferents mesures de prevenció (el sector de vins i begudes espirituoses ha implantat 2.260 mesures, el sector cervesa 507 i el sector sidra 162).

Entre aquestes mesures de prevenció es troben la redacció del pes unitari de les ampolles de vidre, la comercialització de begudes de més volum i, en el cas de la cervesa, el foment de l’envàs reutilitzable. 

L’Institut ha desenvolupat per Ecovidrio els nous plans empresarials de prevenció d’envasos per el període 2017-2019.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
portada de la monografia 4 buenas prácticas en gestión de crisis

Monografia 4: Bones pràctiques en la gestió de crisi

Avui dia qualsevol organització és, més que mai, susceptible de patir una crisi. Accidents, catàstrofes naturals, tràngols reputacionals, conflictes socials dins de la pròpia organització, etc. són tots ells esdeveniments que poden succeir en qualsevol moment i que suposaran, a més de perjudicis econòmics molt concrets, la pèrdua de crèdit, imatge i reputació de la companyia, posant en perill la seva pròpia supervivència i comprometent el seu futur.

llegir més

Informe Favorable de PDE - Pla de desplaçament d'empresa

L’Institut Cerdà ha obtingut el informe favorable de conformitat de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) en referència al PDE (Pla de Desplaçament d’Empresa) de la seva seu al carrer Numància 185 de Barcelona. Segons l’informe les actuacions del PDE de l’Institut Cerdà són suficients per afavorir l’ús dels modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzar l’ús del cotxe en l’accés al centre de treball. Cal tenir en compte que entre les persones que treballen a l’Institut Cerdà més del 80% viuen a l’AMB (més del 60% a Barcelona) i que quasi el 40% es desplacen transport públic i el 25% en bicicleta o a peu.

llegir més