Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric

L’Institut Cerdà participa en el grup de treball sobre el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC). Aquesta iniciativa emmarca les accions següents:  


  • Facilitar l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats dins el parc total de vehicles en consolidar l’expansió de la xarxa de punts de recàrrega.

  • Donar confiança a les empreses per impulsar la renovació de les flotes de transport professional envers les flotes elèctriques.

  • Afavorir l’oportunitat, als municipis de Catalunya, d’aplicar mesures de millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energètica.

  • Impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica: fabricants i distribuïdors de vehicles i components, enginyeries de projectes, instal·ladores, gestors de recàrrega, dissenyadors d’aplicacions, entre d’altres.


Una de les limitacions principals del vehicle elèctric és la presència d’una xarxa de recàrrega que els permeti desplaçar-se amb les mateixes garanties de subministrament energètic que els vehicles tèrmics. En el cas de Catalunya, actualment hi ha 19 estacions de recàrrega ràpida

Amb una quota de mercat del 0,4% (663 turismes), el nombre de vehicles elèctrics a Catalunya és inferior al d’altres països europeus, però cal tenir en compte que l’evolució és favorable i que, en els darrers anys, s’ha duplicat el nombre de matriculacions respecte a l’any anterior.

Trobareu més informació aquí

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Informe Favorable de PDE - Pla de desplaçament d'empresa

L’Institut Cerdà ha obtingut el informe favorable de conformitat de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) en referència al PDE (Pla de Desplaçament d’Empresa) de la seva seu al carrer Numància 185 de Barcelona. Segons l’informe les actuacions del PDE de l’Institut Cerdà són suficients per afavorir l’ús dels modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzar l’ús del cotxe en l’accés al centre de treball. Cal tenir en compte que entre les persones que treballen a l’Institut Cerdà més del 80% viuen a l’AMB (més del 60% a Barcelona) i que quasi el 40% es desplacen transport públic i el 25% en bicicleta o a peu.

llegir més

Stakeholders, la clau per millorar la reputació

En la darrera dècada s’està utilitzant cada cop més el terme VUCA per definir les situacions de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat a què han de fer front empreses i institucions en una societat com l’actual que veu canviar paradigmes que s’han mantingut estables durant molts anys.

llegir més