Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric

L’Institut Cerdà participa en el grup de treball sobre el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC). Aquesta iniciativa emmarca les accions següents:  


  • Facilitar l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats dins el parc total de vehicles en consolidar l’expansió de la xarxa de punts de recàrrega.

  • Donar confiança a les empreses per impulsar la renovació de les flotes de transport professional envers les flotes elèctriques.

  • Afavorir l’oportunitat, als municipis de Catalunya, d’aplicar mesures de millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energètica.

  • Impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica: fabricants i distribuïdors de vehicles i components, enginyeries de projectes, instal·ladores, gestors de recàrrega, dissenyadors d’aplicacions, entre d’altres.


Una de les limitacions principals del vehicle elèctric és la presència d’una xarxa de recàrrega que els permeti desplaçar-se amb les mateixes garanties de subministrament energètic que els vehicles tèrmics. En el cas de Catalunya, actualment hi ha 19 estacions de recàrrega ràpida

Amb una quota de mercat del 0,4% (663 turismes), el nombre de vehicles elèctrics a Catalunya és inferior al d’altres països europeus, però cal tenir en compte que l’evolució és favorable i que, en els darrers anys, s’ha duplicat el nombre de matriculacions respecte a l’any anterior.

Trobareu més informació aquí

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cimentera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

llegir més

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més