Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric

L’Institut Cerdà participa en el grup de treball sobre el Pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC). Aquesta iniciativa emmarca les accions següents:  


  • Facilitar l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats dins el parc total de vehicles en consolidar l’expansió de la xarxa de punts de recàrrega.

  • Donar confiança a les empreses per impulsar la renovació de les flotes de transport professional envers les flotes elèctriques.

  • Afavorir l’oportunitat, als municipis de Catalunya, d’aplicar mesures de millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energètica.

  • Impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica: fabricants i distribuïdors de vehicles i components, enginyeries de projectes, instal·ladores, gestors de recàrrega, dissenyadors d’aplicacions, entre d’altres.


Una de les limitacions principals del vehicle elèctric és la presència d’una xarxa de recàrrega que els permeti desplaçar-se amb les mateixes garanties de subministrament energètic que els vehicles tèrmics. En el cas de Catalunya, actualment hi ha 19 estacions de recàrrega ràpida

Amb una quota de mercat del 0,4% (663 turismes), el nombre de vehicles elèctrics a Catalunya és inferior al d’altres països europeus, però cal tenir en compte que l’evolució és favorable i que, en els darrers anys, s’ha duplicat el nombre de matriculacions respecte a l’any anterior.

Trobareu més informació aquí

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Moment del debat de la jornada d'habitatge assequible

Habitatge assequible: El paper de l´urbanisme i de l'administració local

El Dimarts 26 de març, al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona va tenir lloc la jornada Habitatge assequible: El paper de l'urbanisme i de l'administració local. Per debatre en profunditat aquest tema, l'Institut Cerdà, ESADE, Barcelona Global i La Vanguardia amb el suport de Sogeviso, van convocar aquesta sessió en què es va debatre sobre els aspectes més rellevants, es van contrastar opinions i experiències d’experts per tal d'afrontar aquest repte social.

llegir més
imagen de ecomerce

E-comerç i mobilitat urbana associada a la distribució i consum d'aliments

La distribució urbana de mercaderies, i en particular la d'aliments, ha d'adequar-se als canvis socials que demanden nous i millors serveis a un cost econòmic raonable i en ciutats que han de ser cada vegada més sostenibles (amables, pacífiques, silencioses, saludables, ambientalment correctes…).
Sempre que es planteja millorar la mobilitat en grans ciutats apareix el debat sobre com ordenar la distribució de l'última milla, millorant la mobilitat, l'eficiència, el medi ambient i la sostenibilitat.

llegir més