S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cementera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

Aquest estudi es configura com el més complet i exhaustiu sobre la matèria, realitzat fins a la data en el sector del ciment espanyol. Estem davant de la vuitena actualització que respon a l'objectiu de comptar amb un observatori permanent sobre l'evolució de la valorització de residus al sector del ciment, en el marc del seu compromís amb l'ús sostenible dels recursos. Aquesta actualització inclou una anàlisi de les modificacions de les autoritzacions ambientals integrades de les plantes cimenteres, centrant-se pel que fa tant a la utilització de residus com a combustibles alternatius, i la utilització dels mateixos com a matèries primeres alternatives.

També es realitza un inventari, per comunitats autònomes, dels consums de matèries primeres i de combustibles alternatius de les 37 fàbriques integrals amb activitat des del 2004.

Les 33 fàbriques integrals de producció de ciment d'Espanya disposen d'autorització ambiental integrada en vigor. Les autoritzacions ambientals integrades són la base que estableix els requisits per a que una instal·lació realitzi operacions de valorització energètica. Les comunitats autònomes amb un major nombre d'instal·lacions autoritzades són Andalusia i Catalunya, seguides de Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i País Basc.

Els residus emprats en més quantitat per les instal·lacions cimenteres en els últims anys han estat els combustibles derivats de residus (CDR) seguits dels pneumàtics fora d'ús, i les farines animals. Malgrat que molts fluxos de residus podrien ser recuperats material i energèticament en forns de ciment, en condicions òptimes des d'un punt de vista ambiental, avui dia, al nostre país, encara es dipositen de majoritàriament en abocador.

Les principals conclusions es poden consultar a www.fundacióncema.org

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més
presentación de la jornada

Bones pràctiques en la gestió de crisis

La comunicació i l’aprenentatge de les experiències viscudes, claus per a  gestionar una crisi segons els experts. Abertis acull la presentació de la monografia de l’Institut Cerdà, “Bones pràctiques en la gestió de crisi”.

El Cònsol del Japó, la dircom de Netgia, el president del cercle d’empresaris Espanya-Japó i la directora de crisi i resiliència de l’Institut aposten per una gestió permanent de les crisi.

llegir més