S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cementera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

Aquest estudi es configura com el més complet i exhaustiu sobre la matèria, realitzat fins a la data en el sector del ciment espanyol. Estem davant de la vuitena actualització que respon a l'objectiu de comptar amb un observatori permanent sobre l'evolució de la valorització de residus al sector del ciment, en el marc del seu compromís amb l'ús sostenible dels recursos. Aquesta actualització inclou una anàlisi de les modificacions de les autoritzacions ambientals integrades de les plantes cimenteres, centrant-se pel que fa tant a la utilització de residus com a combustibles alternatius, i la utilització dels mateixos com a matèries primeres alternatives.

També es realitza un inventari, per comunitats autònomes, dels consums de matèries primeres i de combustibles alternatius de les 37 fàbriques integrals amb activitat des del 2004.

Les 33 fàbriques integrals de producció de ciment d'Espanya disposen d'autorització ambiental integrada en vigor. Les autoritzacions ambientals integrades són la base que estableix els requisits per a que una instal·lació realitzi operacions de valorització energètica. Les comunitats autònomes amb un major nombre d'instal·lacions autoritzades són Andalusia i Catalunya, seguides de Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i País Basc.

Els residus emprats en més quantitat per les instal·lacions cimenteres en els últims anys han estat els combustibles derivats de residus (CDR) seguits dels pneumàtics fora d'ús, i les farines animals. Malgrat que molts fluxos de residus podrien ser recuperats material i energèticament en forns de ciment, en condicions òptimes des d'un punt de vista ambiental, avui dia, al nostre país, encara es dipositen de majoritàriament en abocador.

Les principals conclusions es poden consultar a www.fundacióncema.org

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Portada de TROP

Les infraestructures de telecomunicacions a les ciutats, 5G

La connectivitat mòbil és una necessitat quotidiana per a un nombre creixent de persones i empreses. Disposar permanentment d’accés a internet i a velocitats cada vegada més ràpides són els principals factors que han contribuït a generar una explosió en la generació i intercanvi de dades mòbils. 

llegir més

Stakeholders, la clau per millorar la reputació

En la darrera dècada s’està utilitzant cada cop més el terme VUCA per definir les situacions de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat a què han de fer front empreses i institucions en una societat com l’actual que veu canviar paradigmes que s’han mantingut estables durant molts anys.

llegir més