Indicadors de competitivitat i sostenibilitat del sistema logístic català

L’Institut Cerdà, ha presentat els indicadors de competitivitat i sostenibilitat del sistema logístic català de l’Observatori de la logística. L’acte ha tingut lloc el 18 de juliol a la Sala d’Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat i ha comptat amb la participació de Pere Padrosa, Director general de transports de la Generalitat de Catalunya; Enric Ticó, Director general de Cimalsa, Jordi Hereu, president del Grup Logística Sostenible i Fina Jarque, directora financera de Cimalsa.

L’Observatori de la logística realitza anualment el recull dels Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic Català impulsat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i Cimalsa, i amb col·laboració tècnica de l’Institut Cerdà. Aquest document forma part d’una iniciativa engegada l’any 2004 que arriba aquest any a la seva tretzena edicióL’Institut Cerdà, ha presentat els indicadors de competitivitat i sostenibilitat del sistema logístic català de l’Observatori de la logística. L’acte ha tingut lloc el 18 de juliol a la Sala d’Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat i ha comptat amb la participació de Pere Padrosa, Director general de transports de la Generalitat de Catalunya; Enric Ticó, Director general de Cimalsa, Jordi Hereu, president del Grup Logística Sostenible i Fina Jarque, directora financera de Cimalsa.

L’Observatori de la logística realitza anualment el recull dels Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic Català impulsat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i Cimalsa, i amb col·laboració tècnica de l’Institut Cerdà. Aquest document forma part d’una iniciativa engegada l’any 2004 que arriba aquest any a la seva tretzena edició.

Els indicadors de competitivitat monitoritzen els paràmetres més representatius del sistema logístic català i analitzen la seva l’evolució. Els indicadors es fonamenten en dades estadístiques i en la recopilació d’informació procedent del sector; l’objectiu és donar una visió global, pràctica i real de quines són les principals tendències del mercat de la logística i el transport a Catalunya.

L’edició d’enguany presenta les següents novetats:


 • Ampliació de la unitat de “Transport marítim de curta distancia” iniciada a l’edició anterior (2017)

 • Introducció de l’Observatori de les startups en l’àmbit de la logística, la mobilitat i el transport

 • Dades avançades corresponents a l’any 2018


El principals aspectes a destacar de l’Informe són:


 • Seguint amb la tendència decreixent iniciada l’any 2014, enguany (2017) s’ha registrat una disminució en el nombre d’aturats en el sector del transport i emmagatzematge de l’11%, passant de 13.765 aturats al 2016 a 12.199 al 2017. Es preveu doncs una reactivació en el pes del sector logístic a Catalunya

 • Els 4 primers mesos de 2018 presenten un creixement del valor econòmic de les exportacions del 8,2% respecte l’abril del 2017. Destaquen el valor de les exportacions dels vehicles de motor i altres materials de transport.

 • Pel que fa a la oferta i demanda, durant el primer trimestre de 2018, es registra un increment de les tones transportades del 10% en comparació amb el mateix període del 2017. La càrrega de fluxos intrarregionals experimenta un creixement del 13% respecte el mateix període del 2017.

 • El consum de combustibles d’automoció a Catalunya és liderat pel gasoil amb una quota del 77% respecte el total seguit de la gasolina amb un pes del 17%; assenyalar que ambdós combustibles presenten una tendència a la baixa a raó d’un 1% i d’un 4% respectivament.

 • Pel que fa als combustibles alternatius, presenten una tendència creixent des de el 2007, destacant l’augment obtingut pel GLP i pel GNV en aquests dos darrers anys (+8% i +9% respectivament) (2016-2017).

 • Durant el 2017, el volum de mercaderies transportades per mode ferroviari ha experimentat un augment de l’11%, situant-lo en 10.306 milers de tones.

 • Els primers cinc mesos del 2018, en relació al mateix període de l’any anterior, el Port de Barcelona creix un 17% en volum de mercaderia transportada

 • L’increment de l’e-commerce està directament relacionat amb l’augment del transport comercial als nuclis urbans ja que genera nous viatges per tal de dur l’entrega del paquet al domicili del consumidor:

 • L’any 2017 més d’un 30% de la població catalana ha realitzat alguna compra on-line, representant un increment del 10% respecte l’any anterior

 • El transport de mercaderies representa al voltant del 21% del trànsit total de vehicles a la ciutat de Barcelona, que en valors absoluts es tradueix en uns 443.000 desplaçaments diaris l’any 2016, un valor que comença a incrementar amb una tendència creixent, després d’una gran davallada degut als anys de la crisi.


Podeu consultar el document a la pàgina de CIMALSA

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més

S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cimentera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

llegir més