Més mesures per reduir les emissions a l’Àrea Metropolitana

Les evidències científiques demostren que la contaminació atmosfèrica té greus efectes sobre la salut humana. En aquest sentit, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la contaminació de l’aire és responsable de prop de 6,5 milions de morts prematures al món. A l’àrea metropolitana de Barcelona, en aquells casos en què la comunitat científica ho ha pogut parametritzar, es calcula que l’elevada contaminació atmosfèrica ha ocasionat més de 3.000 morts prematures anuals.

El 90% de la població urbana de la Unió Europea està exposada a concentracions d’algun dels contaminants atmosfèrics que l’OMS considera nocius. Entre aquests contaminants, els que generen més preocupació a les aglomeracions urbanes són els òxids de nitrogen, les partícules en suspensió i l’ozó troposfèric.

Les polítiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tenen com a objectiu millorar la qualitat de l’aire, per  protegir la salut de les persones i el medi ambient. En aquest sentit el Consell Metropolità de l’AMB, ha aprovat el Programa Metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica, i el Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el qual es preveu l’aplicació de mesures temporals excepcionals en cas de nivells elevats de concentració de NO2 i PM10.

El Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, estableix la redacció d’un pla d’acció coordinat entre els municipis metropolitans per aplicar actuacions puntuals amb la prioritat de protegir la salut de les persones. El Pla d’acció inclou mesures temporals excepcionals que els diferents sectors industrials de l’àrea metropolitana de Barcelona poden aplicar davant d’episodis d’elevada contaminació atmosfèrica.

L’Institut Cerdà ha desenvolupat les mesures temporals excepcionals. Les mesures es basen en la caracterització dels principals sectors industrials emissors de NO2 i de PM10 a l’AMB amb l’objectiu què serveixin de suport a les empreses industrials com a base per tal que puguin redactar els seus propis plans.

Podeu consultar el pla d’acció genèric i el pla d’acció per sector industrial en aquest enllaç.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Lliurament dels premis de Fons emprenedors findacion Repsol a Madrid el 4 de juliol 2019

La Fundació Repsol presenta les noves startups del seu programa d'acceleració empresarial

La Fundació Repsol ha donat a conèixer les sis empreses que s’incorporaran a la seva acceleradora empresarial, el Fons d'Emprenedors. Aquesta iniciativa, posada en marxa fa vuit anys, amb la col·laboració de l'Institut Cerdà, dóna suport a projectes innovadors en matèria d'energia, amb l'objectiu que arribin al mercat el més aviat possible i contribuir als reptes de la transició energètica. Els seleccionats rebran suport econòmic de fins a 144.000 euros, formació i assessorament empresarial.

llegir més
portada de la monografia 4 buenas prácticas en gestión de crisis

Monografia 4: Bones pràctiques en la gestió de crisi

Avui dia qualsevol organització és, més que mai, susceptible de patir una crisi. Accidents, catàstrofes naturals, tràngols reputacionals, conflictes socials dins de la pròpia organització, etc. són tots ells esdeveniments que poden succeir en qualsevol moment i que suposaran, a més de perjudicis econòmics molt concrets, la pèrdua de crèdit, imatge i reputació de la companyia, posant en perill la seva pròpia supervivència i comprometent el seu futur.

llegir més