Les infraestructures de telecomunicacions a les ciutats, 5G

La connectivitat mòbil és una necessitat quotidiana per a un nombre creixent de persones i empreses. Disposar permanentment d’accés a internet i a velocitats cada vegada més ràpides són els principals factors que han contribuït a generar una explosió en la generació i intercanvi de dades mòbils. El trànsit de dades a les xarxes en el món global actual, ha crescut en una taxa anual del 65% en els últims 5 anys. I entre 2017 i 2023, s'espera que aquest trànsit s’incrementi fins a un percentatge de creixement anual del 40%. De mitjana, significa que el trànsit de dades es multiplicarà per vuit en els propers 5 anys. Aquesta expansió de l’intercanvi massiu de dades obre les portes a la possibilitat de crear i desenvolupar una gran diversitat de noves aplicacions tecnològiques i noves maneres de relacionar-nos amb la tecnologia. Es preveu que l’efecte d’aquestes noves aplicacions, tindrà un gran impacte en la vida quotidiana de les persones i en tots els sectors d’activitat.

L’Institut Cerdà ha realitzar un informe per l’AMB en el que s’analitzen els canvis que haurà d’afrontar el sector de les telecomunicacions en els propers anys per donar resposta al creixement exponencial del trànsit de dades que es produirà a nivell global.

L’evolució accelerada de les prestacions de les tecnologies mòbils i de connectivitat requeriran un ampli i progressiu desplegament de noves infraestructures en el territori, tant en l’espai públic com privat. Aquest fenomen, tot i ser encara incipient, requereix que les administracions públiques i els operadors privats iniciïn un procés d’anàlisi i previsió dels seus efectes físics i funcionals, de manera que es garanteixi la integració en l’ecosistema urbà, l’aprofitament de futures aplicacions i l’eficiència en el procés de gestió i implementació a l’àrea metropolitana.

Us podeu descarregar l’informe en aquest enllaç

 

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Stakeholders, la clau per millorar la reputació

En la darrera dècada s’està utilitzant cada cop més el terme VUCA per definir les situacions de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat a què han de fer front empreses i institucions en una societat com l’actual que veu canviar paradigmes que s’han mantingut estables durant molts anys.

llegir més

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més