La Ronda del Vallès: una infraestructura d’elevada rendibilitat econòmica, social i territorial

El dijous 4 de febrer s’ha presentat a la seu de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat un estudi, realitzat per l’Institut Cerdà, que avala el retorn de la inversió a la Ronda del Vallès (B-40).

En un acte presidit pel Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i que ha comptat amb la presència de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, el president de la Cecot Antoni Abad, el vicepresident de la Diputació de Barcelona, Marc Castells i Lluís Inglada, Director de la Divisió de Territori i Sostenibilitat de l’Institut Cerdà, s’ha presentat l’informe tècnic sobre la B-40 elaborat per l’Institut Cerdà. Les principals conclusions de l’estudi, centrat en el tram Abrera-Terrassa, són que l’acabament de l’obra suposaria els següents beneficis:


  • Estalvi de costos en l’activitat logística: L’estudi de trànsit corrobora que més de 2.500 vehicles pesants diaris circularien per aquesta via, que ofereix un trajecte més curt que les connexions actuals. Això suposaria un estalvi de 126 milions d’hores anuals i de 3,2 milions de quilòmetres l’any. 

  • Millora de la competitivitat del teixit productiu: L’estudi detecta oportunitats de creixement de l’activitat empresarial condicionades a la posada en funcionament de la infraestructura, com per exemple: implantar noves activitats a les àrees directament afectades; ampliar el mercat i la capacitat comercial de les empreses; millorar la flexibilitat de les cadenes de subministrament  i facilitar la mobilitat dels treballadors, etc.

  • Una xarxa viària més sostenible: La posada en funcionament de l’eix viari permetria augmentar la fiabilitat i l’eficiència dels desplaçaments.


L’objectiu final de l’estudi és que l’acabament de Ronda del Vallès (B-40) deixi de ser una qüestió “oblidada” i ocupi un lloc destacat en l’agenda política dels nous governs català i espanyol. L’informe també destaca que l’existència de bones infraestructures és vital per al desenvolupament de les empreses i per tant, afecta directament la creació de llocs de treball i la competitivitat del conjunt de l’economia catalana.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Portada de TROP

Nous models de negoci digital – Informe d’aprofundiment de l’economia metropolitana (TROP)

Les noves tecnologies 4.0 ja impacten a totes les tipologies d’empreses i a tots els àmbits: el productiu, comercial, gerencial, organitzatiu, etc. Les “dades” es consideren “el petroli del futur”, i les innovacions tecnològiques que se’n deriven permeten a les organitzacions incrementar l’eficiència, la productivitat i adaptar-se a un entorn cada cop més digital.

llegir més
imagen de ecomerce

E-comerç i mobilitat urbana associada a la distribució i consum d'aliments

La distribució urbana de mercaderies, i en particular la d'aliments, ha d'adequar-se als canvis socials que demanden nous i millors serveis a un cost econòmic raonable i en ciutats que han de ser cada vegada més sostenibles (amables, pacífiques, silencioses, saludables, ambientalment correctes…).
Sempre que es planteja millorar la mobilitat en grans ciutats apareix el debat sobre com ordenar la distribució de l'última milla, millorant la mobilitat, l'eficiència, el medi ambient i la sostenibilitat.

llegir més