La logística catalana, cada vegada més competitiva

Jèssica Civil, consultora de l’àrea de logística de l’Institut Cerdà, ha presentat els indicadors de competitivitat del sistema logístic català de l’Observatori de la logística. L’acte ha tingut lloc el 12 de juliol al World Trade Center i ha comptat amb la participació de Pere Macias, president de la Fundació Cercle d’Infraestructures, Damià Calvet, president de CIMALSA, Carlos Castán, president d’Aeutransmer i director de Planificació i Logística de CELSA GROUP, Santiago Garcia-Milà, sotsdirector general d’Estratègia i Comercial del Port de Barcelona, i Isidre Gavín, director general de CIMALSA.

Les principals tasques dels indicadors de competitivitat consisteixen en monitoritzar els paràmetres més representatius del sistema logístic català per mitjà d’indicadors, i posteriorment analitzar-ne la seva evolució. L’elaboració del document busca donar una visió pràctica i real de quines són les principals tendències del mercat de la logística i el transport a Catalunya.

En l’edició d’enguany s’han  afegit tres novetats amb l’objectiu d’oferir una visió global del sistema logístic català: l’elaboració de sis nous indicadors, la incorporació de 10 nous annexos estadístics, i l’avançament de dades corresponents a l’any 2016. En conjunt, el document té 41 indicadors i per a la seva elaboració s’ha partit de dades estadístiques de més de 30 fonts d’informació.

Algunes de les xifres més rellevants que es poden extreure de l’estudi són:


  • Durant el 2014 i el 2015 s’ha registrat una disminució del 16% en el nombre d’aturats en el sector del transport i emmagatzematge. En base a aquesta progressió es preveu una reactivació en el pes del sector logístic a Catalunya.

  • El volum total de mercaderies gestionades pel sistema logística català durant l’any 2015 mostra una tendència de recuperació amb un augment del 7,42% respecte l’any anterior.

  • Les xifres constaten un canvi de tendència en el bienni 2014-2015, amb un augment proper al 10% en el total de tones mogudes per mode viari a Catalunya. Aquest augment és degut principalment a l’increment de la demanda a nivell internacional i dels intercanvis amb la resta de l’Estat espanyol (+19,3% i +11,2% respectivament).

  • Mentre que el consum de gasoil i de gasolina com a combustibles d’automoció presenta una tendència a la baixa a raó d’un 4% i d’un 8% respectivament, els combustibles alternatius mostren una tendència creixent a partir del 2007. En aquest aspecte, durant l’últim bienni destaca l’increment del GLP (Gas Liquat del Petroli) en un 36%.

  • Els primers cinc mesos del 2016, en relació al mateix període de l’any anterior, el Port de Barcelona creix un 3% en volum de mercaderia transportada.


Tot i que aquestes xifres demostren que el sector logístic català està evolucionant de manera favorable, els indicadors també exposen diversos aspectes que caldria redreçar. Aquests són, per exemple, la utilització de cadenes intermodals en el transport de mercaderies – factor clau en l’eficiència del sistema logístic, tant en termes econòmics com mediambientals – que ha sofert una reducció del 6% respecte al 2014. Així com el número d’operacions al buit, que es manté estable al voltant d’un 40% durant tota la sèrie d’estudi (2004-2015), destacant un augment del 0,5% en el darrer bienni (2014-2015).

El document dels Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic Català es realitza anualment des de l’Observatori de la logística, reben l’impuls del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i Cimalsa, i la col·laboració tècnica de l’Institut Cerdà. Aquest document forma part d’una iniciativa engegada l’any 2004 que arriba aquest any a la seva onzena edició.

Podeu consultar el document a la pàgina web de l’Observatori de la Logística.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Presentació de l'heina al Port de Barcelona

Una nova eina permet veure l’evolució del preu del combustible als transportistes del port de BCN

L’Institut Cerdà ha desenvolupat l’eina de càlcul que aporta dades fiables sobre la incidència del carburant en el cost del transport de contenidors en l’àmbit portuari.
L’eina ha estat desenvolupada per l’Institut Cerdà i presentada al port de BCN pel director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Pere Padrosa; la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa; i Julián Arenas, director d’Innovació i Transport-logística de l’Institut Cerdà. L’eina s’ha posat en marxa arrel de l’estudi “Fluctuació del cost del combustible i l’externalitat del temps en el transport viari”, elaborat també per l’Institut Cerdà per analitzar els diferents factors que incideixen en els costos del transport terrestre de mercaderies.

llegir més

Stakeholders, la clau per millorar la reputació

En la darrera dècada s’està utilitzant cada cop més el terme VUCA per definir les situacions de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat a què han de fer front empreses i institucions en una societat com l’actual que veu canviar paradigmes que s’han mantingut estables durant molts anys.

llegir més