L’Institut Cerdà col·labora en la posada en marxa del projecte Geever

​La distribució d’última milla, el procés final d’entrega d’una comanda online al seu comprador, s’ha convertit en el punt més crític de la cadena logística en e-commerce. Les zones urbanes on es realitzen les entregues acostumen a presentar problemes de mobilitat (trànsit, embussos o carrer de difícil accés). A més, aquest és el procés de tota la cadena logística en e-commerce amb més impacte en el medi ambient, més costós i ineficient.

Encara que no existeixen dades exhaustives del sector de la distribució en la última milla, si que es disposa d’algunes aproximacions com, per exemple, el fet que a Barcelona es realitza una mitjana diària de més de 435 mil desplaçaments de vehicles de mercaderies, dels quals un 96% són dièsel o que, segons algunes proves realitzades, un quaranta per cent d’aquests serveis finalitza en fracàs en el primer intent perquè l’horari de distribució no es correspon amb l’horari de disponibilitat del client.

Geever ha començat a desenvolupar a Barcelona un sistema de distribució de proximitat totalment innovador i basat en crear microcentres de distribució que cobreixen àrees de 750 metres de radi d’influència i que s’ubiquen en aparcaments i trasters. Les furgonetes distribueixen únicament de nit a aquests centres de distribució i durant el dia, amb horaris flexibles i adaptats a les realitats del client, missatgers de barri que circulen amb patinets elèctrics, aconsegueixen un èxit de més del 95 per cent de les entregues, generant zero emissions. El projecte encara es troba en fase d’inici però el seu objectiu és del d’acabar per implantar-se a tota Espanya.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Habitatges Barcelona

Habitatge assequible: El paper de l’urbanisme i de l’administració local - dimarts 26 de març

L’accés assequible a l´habitatge digne està sent motiu important de preocupació social. Les grans ciutats continuen atraient activitat econòmica i el preu de l´habitatge augmenta. El dret a un habitatge digne és considerat com un dret bàsic i forma part del conjunt dels elements constitutius de l´estat del benestar.
Per tal de debatre en profunditat aquest tema, l’Institut Cerdà, ESADE, Barcelona Global i La Vanguardia amb el suport de Sogeviso, convoquen aquesta sessió on es posaran sobre la taula els aspectes més rellevants per contrastar opinions i experiències diverses per tal d’afrontar aquest repte social.

llegir més
peatges

Concesions, peatges, manteniment,.... qui paga?

És de tots sabut que algunes concessions de vies de comunicació estan arribant al final. I segons sembla, la intenció de l'administració és no prorrogar o renovar aquestes concessions. Fins a la data no hem sentit justificacions o explicacions més detallades. En qualsevol cas, es prengui la decisió que es prengui, aquesta situació requereix preparació i planificació, i no poca, i no hi ha lloc ni temps per improvisacions. 

llegir més