Julián Arenas: “El repte principal és aconseguir un transport més sostenible"

Julián Arenas és director de l’Àrea d’Innovació i Transport / Logística de l’Institut Cerdà, que durant els últims anys ha estat avaluant la viabilitat tècnica, legal i econòmica d’implementar el gas natural liquat (GNL) la tracció ferroviària.

Com va començar la iniciativa d’aplicar el GNL al transport ferroviari de passatgers? És ja una realitat a altres països?

Empreses gasistes espanyoles (Enagas, Gas Natural Fenosa y Cepsa) van pensar en la possibilitat d’estudiar l’aplicació del GNL al transport ferroviari de passatgers, donat que el GNL s’estava aplicant de forma generalitzada al transport de mercaderies per carretera i, en menor mesura, per mar i ferrocarril (existeix àmplia experiència del transport de mercaderies per ferrocarril a USA, Canadà i Rússia). Així mateix, ja s’està implantant el GNL a vaixells destinat al transport de passatgers.

La prova pilot de l’aplicació de GNL al transport ferroviari de passatgers és la primera que es realitza a Europa.

 

Quin ha estat el rol de l’Institut Cerdà en aquest procés?

El rol de l’Institut Cerdà ha estat el de coordinador de totes les parts del projecte i d’acompanyament al llarg de totes les seves fases. Primer va realitzar l’estudi de l’anàlisi de viabilitat tècnica, legal i econòmica del projecte, concloent que era viable però amb diferents barreres que s’havien de comprovar i que podrien ser superades en una prova pilot.

Posteriorment, es va dur a terme la promoció de la iniciativa i la constitució de l’equip de treball mitjançant la realització de workshops en els que es buscava l’apropament dels diferents sector implicats al projecte (gasista, ferroviari i tecnològic). Es va formar l’equip inicial mitjançant la constitució d’un Consorci, amb l’objectiu de definir la prova pilot a nivell tècnic, abast, calendarització i costos, així com per determinar el rol i posicionament dels diferents agents implicats. El Consorci estava format per: Enagas, Gas Natural Fenosa, Renfe, Bureau Veritas, ARMF i l’Institut Cerdà. També hem participat en la coordinació, gestió i suport en totes les tasques necessàries per aconseguir fer realitat la prova pilot i per últim es realitzarà l’estudi final de conclusions i resultats obtinguts.

 

Quins avantatges aporta el GNL com a combustible pel que fa als combustibles tradicionals?

Cada cop més els Governs Nacionals i els Organismes Internacionals augmenten les seves exigències mediambientals en relació a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, com el CO2, i de contaminants atmosfèrics, com els NOx i PM. La UIC (Unió Internacional de Ferrocarrils) s’ha marcat un objectiu referent al “Carbon Rail Challenge 2050” en el qual es busca un ferrocarril 100% descarbonitzat, amb un 50% més d’eficiència i menys sorollós. L’aplicació del GNL aporta, respecte d’altres solucions o alternatives com l’electricitat o el dièsel, menors terminis i menors costos: 


 • Pel que fa a l’electrificació, és necessària una inversió molt important en infraestructura i en la substitució del material mòbil.

 • Respecte la tracció dièsel, s’està treballant en millores en la tecnologia, però els terminis per poder obtenir diferències significatives no són immediats:

  • Curt/mig termini: s’està treballant en sistemes de postratament d’emissions (+CAPEX y + OPEX).

  • Mig/llarg termini: es treballa en sistemes híbrids de regeneració i emmagatzematge d’energia a bord.
El GNL és una tecnologia madura i aplicable a curt termini:


 • Ja s’han aplicat a diferents mitjans de transport de mercaderies: autobusos, camions, vaixell. Es comença a aplicar al transport marítim de passatgers.

 • El seu subministrament és segur.

 • Té una logística madura i flexible.

 • Existeixen un gran nombre de plantes regasificadores distribuïdes al llarg de tot el territori espanyol.

 • Disposa d’un preu més estable que la resta de combustibles fòssils.

 • Destaca el seu important impacte en la reducció del consum (un 30%), del soroll (un 50%) i en emissions: 

                                                      

Quins són els principals reptes de les energies alternatives aplicades al transport?

El principal repte és aconseguir un transport més sostenible i que millori mediambientalment les condicions de vida de les persones, donat que el transport suposa una part molt important de les emissions generades (segons Eurostat, el sector del transport suposa un 25,8% del total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle).

És important destacar que per aconseguir una aplicació massiva de les energies alternatives al transport, ja sigui de passatgers com de mercaderies, és necessari realitzar un desplegament i implantació de la infraestructura de recàrrega (tant per a l’elèctric com per al GNV) que pugui assegurar el subministrament d’aquestes energies en qualsevol moment i al qualsevol lloc. 


« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més

S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cimentera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

llegir més