Julián Arenas: “El repte principal és aconseguir un transport més sostenible"

Julián Arenas és director de l’Àrea d’Innovació i Transport / Logística de l’Institut Cerdà, que durant els últims anys ha estat avaluant la viabilitat tècnica, legal i econòmica d’implementar el gas natural liquat (GNL) la tracció ferroviària.

Com va començar la iniciativa d’aplicar el GNL al transport ferroviari de passatgers? És ja una realitat a altres països?

Empreses gasistes espanyoles (Enagas, Gas Natural Fenosa y Cepsa) van pensar en la possibilitat d’estudiar l’aplicació del GNL al transport ferroviari de passatgers, donat que el GNL s’estava aplicant de forma generalitzada al transport de mercaderies per carretera i, en menor mesura, per mar i ferrocarril (existeix àmplia experiència del transport de mercaderies per ferrocarril a USA, Canadà i Rússia). Així mateix, ja s’està implantant el GNL a vaixells destinat al transport de passatgers.

La prova pilot de l’aplicació de GNL al transport ferroviari de passatgers és la primera que es realitza a Europa.

 

Quin ha estat el rol de l’Institut Cerdà en aquest procés?

El rol de l’Institut Cerdà ha estat el de coordinador de totes les parts del projecte i d’acompanyament al llarg de totes les seves fases. Primer va realitzar l’estudi de l’anàlisi de viabilitat tècnica, legal i econòmica del projecte, concloent que era viable però amb diferents barreres que s’havien de comprovar i que podrien ser superades en una prova pilot.

Posteriorment, es va dur a terme la promoció de la iniciativa i la constitució de l’equip de treball mitjançant la realització de workshops en els que es buscava l’apropament dels diferents sector implicats al projecte (gasista, ferroviari i tecnològic). Es va formar l’equip inicial mitjançant la constitució d’un Consorci, amb l’objectiu de definir la prova pilot a nivell tècnic, abast, calendarització i costos, així com per determinar el rol i posicionament dels diferents agents implicats. El Consorci estava format per: Enagas, Gas Natural Fenosa, Renfe, Bureau Veritas, ARMF i l’Institut Cerdà. També hem participat en la coordinació, gestió i suport en totes les tasques necessàries per aconseguir fer realitat la prova pilot i per últim es realitzarà l’estudi final de conclusions i resultats obtinguts.

 

Quins avantatges aporta el GNL com a combustible pel que fa als combustibles tradicionals?

Cada cop més els Governs Nacionals i els Organismes Internacionals augmenten les seves exigències mediambientals en relació a les emissions de gasos d’efecte hivernacle, com el CO2, i de contaminants atmosfèrics, com els NOx i PM. La UIC (Unió Internacional de Ferrocarrils) s’ha marcat un objectiu referent al “Carbon Rail Challenge 2050” en el qual es busca un ferrocarril 100% descarbonitzat, amb un 50% més d’eficiència i menys sorollós. L’aplicació del GNL aporta, respecte d’altres solucions o alternatives com l’electricitat o el dièsel, menors terminis i menors costos: 


 • Pel que fa a l’electrificació, és necessària una inversió molt important en infraestructura i en la substitució del material mòbil.

 • Respecte la tracció dièsel, s’està treballant en millores en la tecnologia, però els terminis per poder obtenir diferències significatives no són immediats:

  • Curt/mig termini: s’està treballant en sistemes de postratament d’emissions (+CAPEX y + OPEX).

  • Mig/llarg termini: es treballa en sistemes híbrids de regeneració i emmagatzematge d’energia a bord.
El GNL és una tecnologia madura i aplicable a curt termini:


 • Ja s’han aplicat a diferents mitjans de transport de mercaderies: autobusos, camions, vaixell. Es comença a aplicar al transport marítim de passatgers.

 • El seu subministrament és segur.

 • Té una logística madura i flexible.

 • Existeixen un gran nombre de plantes regasificadores distribuïdes al llarg de tot el territori espanyol.

 • Disposa d’un preu més estable que la resta de combustibles fòssils.

 • Destaca el seu important impacte en la reducció del consum (un 30%), del soroll (un 50%) i en emissions: 

                                                      

Quins són els principals reptes de les energies alternatives aplicades al transport?

El principal repte és aconseguir un transport més sostenible i que millori mediambientalment les condicions de vida de les persones, donat que el transport suposa una part molt important de les emissions generades (segons Eurostat, el sector del transport suposa un 25,8% del total de les emissions de gasos d’efecte hivernacle).

És important destacar que per aconseguir una aplicació massiva de les energies alternatives al transport, ja sigui de passatgers com de mercaderies, és necessari realitzar un desplegament i implantació de la infraestructura de recàrrega (tant per a l’elèctric com per al GNV) que pugui assegurar el subministrament d’aquestes energies en qualsevol moment i al qualsevol lloc. 


« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Lliurament dels premis de Fons emprenedors findacion Repsol a Madrid el 4 de juliol 2019

La Fundació Repsol presenta les noves startups del seu programa d'acceleració empresarial

La Fundació Repsol ha donat a conèixer les sis empreses que s’incorporaran a la seva acceleradora empresarial, el Fons d'Emprenedors. Aquesta iniciativa, posada en marxa fa vuit anys, amb la col·laboració de l'Institut Cerdà, dóna suport a projectes innovadors en matèria d'energia, amb l'objectiu que arribin al mercat el més aviat possible i contribuir als reptes de la transició energètica. Els seleccionats rebran suport econòmic de fins a 144.000 euros, formació i assessorament empresarial.

llegir més

Stakeholders, la clau per millorar la reputació

En la darrera dècada s’està utilitzant cada cop més el terme VUCA per definir les situacions de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat a què han de fer front empreses i institucions en una societat com l’actual que veu canviar paradigmes que s’han mantingut estables durant molts anys.

llegir més