Parlem d'Innovació Social .....? Javier Martínez - Director d'Innovació Social

Quines són les tendències en Innovació Social per als propers anys?

Les tendències en innovació social per als propers anys hauran d'atendre a un entorn cada vegada més VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity), a l'exercici del poder del consumidor (en forma de decisió de compra) de forma conscient, i el tenir present com les decisions empresarials impacten en la percepció que els grups d'interès tenen de l'empresa o organització.

 

Quins reptes hauran d'afrontar les empreses i les organitzacions a curt i mig termini?

Les empreses i les organitzacions hauran d'afrontar importants reptes derivats dels canvis que es donen en la nostra societat. Per exemple, l'evolució de la tecnologia i la seva afectació a totes les activitats de la vida, una crisi econòmica i social recent, que ha provocat canvis en la societat, i en algunes de les seves regles, i la irrupció d'una nova generació al mercat de treball i al de consum són els tres vectors bàsics en aquesta societat / economia / ciutadania canviant.

Tot això està definint uns nous reptes i necessitats, molts d'ells amb solucions que passen a través de la Innovació Social.

En el cas concret d'empreses i organitzacions, i com a conseqüència d'aquests grans canvis, dos punts claus per entendre la nova configuració de l'escenari social és d'una banda la pèrdua de confiança en les organitzacions (públiques i privades) i d'altra banda la impossibilitat , per part de les companyies, d'exercir control total sobre la seva pròpia marca, la qual està constantment exposada.Com prioritzar les accions d'innovació social en una empresa? per on comencem?

Primer de tot alineant la missió i visió de l'organització amb totes les accions del nostre dia a dia. Aquesta coherència és absolutament necessària tant a nivell intern com que es percebi des de l'exterior com a tal. En segon lloc analitzant de forma exhaustiva quines són les expectatives dels meus grups d'interès pel que fa a la nostra empresa, per així poder complir-les (o modular-) mitjançant la nostra acció empresarial. I finalment plantejant quin impacte vol tenir l'empresa en la societat (en el sentit més ampli), i planificant les accions tenint en compte en tot moment al conjunt de grups d'interès.Les polítiques d'acció social o de RSC de les empreses no sempre aporten valor real a la seva reputació. Creus que s'han de fer esforços perquè les empreses es focalitzin en el seu propi àmbit d'actuació?

Sense cap mena de dubte. No té sentit, per exemple, que una empresa d'informàtica base la seva acció social a pintar els locals d'una fundació dedicada a infància. Hem de ser capaços d'alinear la política d'acció social amb el core business de l'empresa, i situar aquesta acció social el més a prop possible dels clients. Per aconseguir que la RSC aporti en la reputació, s'ha de fer bé, i s'ha de comunicar bé, tant als que ja són clients, com a la societat en general.

 

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més
Moment del debat de la jornada d'habitatge assequible

Habitatge assequible: El paper de l´urbanisme i de l'administració local

El Dimarts 26 de març, al Col·legi d'Arquitectes de Barcelona va tenir lloc la jornada Habitatge assequible: El paper de l'urbanisme i de l'administració local. Per debatre en profunditat aquest tema, l'Institut Cerdà, ESADE, Barcelona Global i La Vanguardia amb el suport de Sogeviso, van convocar aquesta sessió en què es va debatre sobre els aspectes més rellevants, es van contrastar opinions i experiències d’experts per tal d'afrontar aquest repte social.

llegir més