Informació no financera i diversitat: aplicació de la Llei 11/2018

En els últims anys hi ha hagut una tendència creixent de les companyies a ampliar la informació relativa a la transparència i a la sostenibilitat, motivada principalment per la demanda d'informació transparent, comparable i precisa per part dels inversors, la societat en general i els seus diferents grups d'interès. Un exemple són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, sobre els quals moltes companyies traslladen la seva planificació estratègica.

 

Reflectint aquesta demanda social i realitat empresarial, al desembre 2018 s'ha aprovat la nova Llei 11/2018 sobre informació no financera i diversitat, modificant al seu torn altres lleis i normatives. Aquesta Llei és d'aplicació immediata i afecta a la presentació de comptes anuals i de resultats de l’any 2018. L’Institut Cerdà ja està acompanyant a diverses empreses a elaborar els continguts que han d'incloure en els seus informes per a la posterior auditoria, entre els que hi trobem qüestions ambientals, socials i laborals, de drets humans, i mesures contra la corrupció, entre d'altres aspectes.L'àmbit d'aplicació de la Llei afecta empreses que el nº mitjà de treballadors empleats durant l'exercici sigui superior a 500, i que o bé siguin considerades entitats d'interès públic, o que durant dos anys consecutius, compleixin dues de les següents condicions: suma total de les partides de l'actiu superior als 20M €, import net de la xifra anual de negocis superior als 40M €, o que el nombre de treballadors empleats sigui superior a 250.D'altra banda la Llei marca un període de transició per a empreses de menor grandària, establint que tres anys després de l'entrada en vigor de la llei estaran també sota el seu àmbit d'aplicació les empreses amb més de 250 empleats, o que, o bé siguin considerades entitats d'interès públic, o que durant dos anys consecutius, compleixin una de les següents condicions: suma total de les partides de l'actiu superior als 20M €, o import net de la xifra anual de negocis superior als 40M €.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més

Informació no financera i diversitat: aplicació de la Llei 11/2018

En els últims anys hi ha hagut una tendència creixent de les companyies a ampliar la informació relativa a la transparència i a la sostenibilitat, motivada principalment per la demanda d'informació transparent, comparable i precisa per part dels inversors, la societat en general i els seus diferents grups d'interès. Un exemple són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, sobre els quals moltes companyies traslladen la seva planificació estratègica.

llegir més