Informació no financera i diversitat: aplicació de la Llei 11/2018

En els últims anys hi ha hagut una tendència creixent de les companyies a ampliar la informació relativa a la transparència i a la sostenibilitat, motivada principalment per la demanda d'informació transparent, comparable i precisa per part dels inversors, la societat en general i els seus diferents grups d'interès. Un exemple són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, sobre els quals moltes companyies traslladen la seva planificació estratègica.

 

Reflectint aquesta demanda social i realitat empresarial, al desembre 2018 s'ha aprovat la nova Llei 11/2018 sobre informació no financera i diversitat, modificant al seu torn altres lleis i normatives. Aquesta Llei és d'aplicació immediata i afecta a la presentació de comptes anuals i de resultats de l’any 2018. L’Institut Cerdà ja està acompanyant a diverses empreses a elaborar els continguts que han d'incloure en els seus informes per a la posterior auditoria, entre els que hi trobem qüestions ambientals, socials i laborals, de drets humans, i mesures contra la corrupció, entre d'altres aspectes.L'àmbit d'aplicació de la Llei afecta empreses que el nº mitjà de treballadors empleats durant l'exercici sigui superior a 500, i que o bé siguin considerades entitats d'interès públic, o que durant dos anys consecutius, compleixin dues de les següents condicions: suma total de les partides de l'actiu superior als 20M €, import net de la xifra anual de negocis superior als 40M €, o que el nombre de treballadors empleats sigui superior a 250.D'altra banda la Llei marca un període de transició per a empreses de menor grandària, establint que tres anys després de l'entrada en vigor de la llei estaran també sota el seu àmbit d'aplicació les empreses amb més de 250 empleats, o que, o bé siguin considerades entitats d'interès públic, o que durant dos anys consecutius, compleixin una de les següents condicions: suma total de les partides de l'actiu superior als 20M €, o import net de la xifra anual de negocis superior als 40M €.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Stakeholders, la clau per millorar la reputació

En la darrera dècada s’està utilitzant cada cop més el terme VUCA per definir les situacions de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat a què han de fer front empreses i institucions en una societat com l’actual que veu canviar paradigmes que s’han mantingut estables durant molts anys.

llegir més

Informe Favorable de PDE - Pla de desplaçament d'empresa

L’Institut Cerdà ha obtingut el informe favorable de conformitat de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) en referència al PDE (Pla de Desplaçament d’Empresa) de la seva seu al carrer Numància 185 de Barcelona. Segons l’informe les actuacions del PDE de l’Institut Cerdà són suficients per afavorir l’ús dels modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzar l’ús del cotxe en l’accés al centre de treball. Cal tenir en compte que entre les persones que treballen a l’Institut Cerdà més del 80% viuen a l’AMB (més del 60% a Barcelona) i que quasi el 40% es desplacen transport públic i el 25% en bicicleta o a peu.

llegir més