Indicadors de competitivitat i sostenibilitat del sistema logístic català

L’Institut Cerdà, ha presentat els indicadors de competitivitat i sostenibilitat del sistema logístic català de l’Observatori de la logística. L’acte ha tingut lloc el 18 de juliol a la Sala d’Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat i ha comptat amb la participació de Pere Padrosa, Director general de transports de la Generalitat de Catalunya; Enric Ticó, Director general de Cimalsa, Jordi Hereu, president del Grup Logística Sostenible i Fina Jarque, directora financera de Cimalsa.

L’Observatori de la logística realitza anualment el recull dels Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic Català impulsat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i Cimalsa, i amb col·laboració tècnica de l’Institut Cerdà. Aquest document forma part d’una iniciativa engegada l’any 2004 que arriba aquest any a la seva tretzena edicióL’Institut Cerdà, ha presentat els indicadors de competitivitat i sostenibilitat del sistema logístic català de l’Observatori de la logística. L’acte ha tingut lloc el 18 de juliol a la Sala d’Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat i ha comptat amb la participació de Pere Padrosa, Director general de transports de la Generalitat de Catalunya; Enric Ticó, Director general de Cimalsa, Jordi Hereu, president del Grup Logística Sostenible i Fina Jarque, directora financera de Cimalsa.

L’Observatori de la logística realitza anualment el recull dels Indicadors de Competitivitat del Sistema Logístic Català impulsat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i Cimalsa, i amb col·laboració tècnica de l’Institut Cerdà. Aquest document forma part d’una iniciativa engegada l’any 2004 que arriba aquest any a la seva tretzena edició.

Els indicadors de competitivitat monitoritzen els paràmetres més representatius del sistema logístic català i analitzen la seva l’evolució. Els indicadors es fonamenten en dades estadístiques i en la recopilació d’informació procedent del sector; l’objectiu és donar una visió global, pràctica i real de quines són les principals tendències del mercat de la logística i el transport a Catalunya.

L’edició d’enguany presenta les següents novetats:


 • Ampliació de la unitat de “Transport marítim de curta distancia” iniciada a l’edició anterior (2017)

 • Introducció de l’Observatori de les startups en l’àmbit de la logística, la mobilitat i el transport

 • Dades avançades corresponents a l’any 2018


El principals aspectes a destacar de l’Informe són:


 • Seguint amb la tendència decreixent iniciada l’any 2014, enguany (2017) s’ha registrat una disminució en el nombre d’aturats en el sector del transport i emmagatzematge de l’11%, passant de 13.765 aturats al 2016 a 12.199 al 2017. Es preveu doncs una reactivació en el pes del sector logístic a Catalunya

 • Els 4 primers mesos de 2018 presenten un creixement del valor econòmic de les exportacions del 8,2% respecte l’abril del 2017. Destaquen el valor de les exportacions dels vehicles de motor i altres materials de transport.

 • Pel que fa a la oferta i demanda, durant el primer trimestre de 2018, es registra un increment de les tones transportades del 10% en comparació amb el mateix període del 2017. La càrrega de fluxos intrarregionals experimenta un creixement del 13% respecte el mateix període del 2017.

 • El consum de combustibles d’automoció a Catalunya és liderat pel gasoil amb una quota del 77% respecte el total seguit de la gasolina amb un pes del 17%; assenyalar que ambdós combustibles presenten una tendència a la baixa a raó d’un 1% i d’un 4% respectivament.

 • Pel que fa als combustibles alternatius, presenten una tendència creixent des de el 2007, destacant l’augment obtingut pel GLP i pel GNV en aquests dos darrers anys (+8% i +9% respectivament) (2016-2017).

 • Durant el 2017, el volum de mercaderies transportades per mode ferroviari ha experimentat un augment de l’11%, situant-lo en 10.306 milers de tones.

 • Els primers cinc mesos del 2018, en relació al mateix període de l’any anterior, el Port de Barcelona creix un 17% en volum de mercaderia transportada

 • L’increment de l’e-commerce està directament relacionat amb l’augment del transport comercial als nuclis urbans ja que genera nous viatges per tal de dur l’entrega del paquet al domicili del consumidor:

 • L’any 2017 més d’un 30% de la població catalana ha realitzat alguna compra on-line, representant un increment del 10% respecte l’any anterior

 • El transport de mercaderies representa al voltant del 21% del trànsit total de vehicles a la ciutat de Barcelona, que en valors absoluts es tradueix en uns 443.000 desplaçaments diaris l’any 2016, un valor que comença a incrementar amb una tendència creixent, després d’una gran davallada degut als anys de la crisi.


Podeu consultar el document a la pàgina de CIMALSA

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Portada de TROP

Les infraestructures de telecomunicacions a les ciutats, 5G

La connectivitat mòbil és una necessitat quotidiana per a un nombre creixent de persones i empreses. Disposar permanentment d’accés a internet i a velocitats cada vegada més ràpides són els principals factors que han contribuït a generar una explosió en la generació i intercanvi de dades mòbils. 

llegir més
peatges

Concesions, peatges, manteniment,.... qui paga?

És de tots sabut que algunes concessions de vies de comunicació estan arribant al final. I segons sembla, la intenció de l'administració és no prorrogar o renovar aquestes concessions. Fins a la data no hem sentit justificacions o explicacions més detallades. En qualsevol cas, es prengui la decisió que es prengui, aquesta situació requereix preparació i planificació, i no poca, i no hi ha lloc ni temps per improvisacions. 

llegir més