Els reptes dels serveis de recollida de residus i neteja viària

El passat dimecres 2 de desembre es va celebrar una jornada promoguda per l’Institut Cerdà, en col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Catalunya, en el que es van tractar diversos temes estratègics i qüestions operatives que es plantegen actualment en aquests serveis. L’acte es va estructurar en dues taules rodones:


  • els reptes dels serveis de recollida de residus i de neteja viària i factors que influeixen en el marc de contractació d’aquests serveis;

  • la innovació en els serveis de recollida de residus i neteja viària.


Van participar-hi experts de l’Institut Cerdà, dels col·legis professionals d’Enginyers Industrials i d’Enginyers de Camins Canals i Ports, dels Ajuntaments de l’Hospitalet de Llobregat i de Sant Cugat de Vallès i també professionals d’empreses com FCC i Valoriza.

El debat es va desenvolupar entorn de temes tan actuals com la prestació del servei per part d’ens públics o de concessions privades; l’eficiència dels models actuals; o les dificultats relacionades amb la reducció de pressupostos degut a la crisi econòmica. Així mateix, també es va debatre sobre els avantatges de la introducció de noves tecnologies que permeten una major rapidesa de resposta i una millor comunicació amb els ciutadans, afavorint que els serveis garanteixin una millora contínua.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Portada de TROP

Nous models de negoci digital – Informe d’aprofundiment de l’economia metropolitana (TROP)

Les noves tecnologies 4.0 ja impacten a totes les tipologies d’empreses i a tots els àmbits: el productiu, comercial, gerencial, organitzatiu, etc. Les “dades” es consideren “el petroli del futur”, i les innovacions tecnològiques que se’n deriven permeten a les organitzacions incrementar l’eficiència, la productivitat i adaptar-se a un entorn cada cop més digital.

llegir més

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més