El tramvia per la Diagonal pot augmentar fins al 22% la facturació dels comerços en alguns trams

El projecte de tramvia per la diagonal pot comportar un augment de la facturació dels comerços de la zona, i segons els trams, d’entre el 2% i el 22%, segons un estudi realitzat per l’Institut Cerdà i encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, que porta per títol La integració del nou projecte del tramvia amb el sector del comerç i dels serveis. L’estudi que s’ha presentat el 20 de març en roda de premsa a la seu de l’Institut Cerdà a Barcelona, té per objectiu conèixer la preocupació del sector i avaluar i argumentar els efectes que produirà el tramvia sobre el teixit econòmic de la Diagonal a partir del projecte i l’avaluació de mobilitat presentats per l’Ajuntament de Barcelona. En concret s’han analitzat els efectes que les noves condicions urbanes i de transport de la Diagonal  produiran sobre el comerç, el turisme i els serveis.

En aquest sentit, degut a la nova mobilitat que permetrà el tramvia, es produirà un augment de la facturació dels comerços que es calcula que serà del 2% en les zones més estructurades com a eix comercial, i del 22% en els trams menys consolidats. Aquests augments estan vinculats al fet que el tramvia representa un increment de passatgers i clients potencials propiciat per la important oferta de transport públic de gran capacitat i amb continuïtat al llarg de tota la Diagonal.

L’estudi també preveu un augment de l’efecte aparador que donarà més visibilitat als comerços, amb un número més gran de viatgers que passaran per davant de la façana comercial afectada. En concret es preveu un interval d’entre 35.000 i 60.000 viatgers més al dia segons el tram estudiat.

Respecte l’espai urbà, el treball constata una millora global que es traduirà en una disminució de l’efecte barrera a l’eix de la Diagonal  fruit de la reducció de l’ocupació de l’espai que suposa el nou esquema de mobilitat previst per l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM. Els efectes concrets seran un augment d’espai per als vianants, la reforma del carril bici, la menor contaminació atmosfèrica i acústica per la reducció del trànsit i la disponibilitat de més espais verds. La nova zona enjardinada sobre la plataforma tramviària representarà 19.750 m2 addicionals de zona verda.  

L’estudi de l’Institut Cerdà conclou que el tramvia connectarà les principals àrees de centralitat comercial, empresarial, acadèmica, cultural i turística de la ciutat, possibilitant noves sinèrgies entre elles. Per tant, no només no suposarà un perjudici per a l’activitat comercial de la Diagonal, sinó que pot comportar un important benefici i una oportunitat per estimular el desenvolupament gradual d’un nou gran eix comercial a la ciutat.

Així, la reforma urbana i la incorporació del tramvia poden millorar i consolidar l’atractiu de la façana de Diagonal, augmentant la demanda d’establiments comercials en aquest eix a mig termini a mesura que es vagi consolidant aquesta centralitat comercial.

Entre les conclusions també es destaca que el període d’obres és la principal amenaça per al comerç i per aquest motiu es recomana prendre mesures per esmorteir l’impacte sobre el sector. Entre les mesures recomanades hi ha oferir als comerciants un canal de participació, diàleg i informació; oferir ajudes a la rehabilitació de les façanes del comerços; impulsar campanyes i activitats per conservar el flux de vianants als carrers afectats; crear una comissió que avaluï la possibilitat d’oferir ajudes als comerços que demostrin un perjudici degut a les obres.

Han presentat l'estudi Pere Macias, Carles Cabrera i Lluís Inglada. 

Nota de premsa

Resum executiu 

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més
imagen de ecomerce

E-comerç i mobilitat urbana associada a la distribució i consum d'aliments

La distribució urbana de mercaderies, i en particular la d'aliments, ha d'adequar-se als canvis socials que demanden nous i millors serveis a un cost econòmic raonable i en ciutats que han de ser cada vegada més sostenibles (amables, pacífiques, silencioses, saludables, ambientalment correctes…).
Sempre que es planteja millorar la mobilitat en grans ciutats apareix el debat sobre com ordenar la distribució de l'última milla, millorant la mobilitat, l'eficiència, el medi ambient i la sostenibilitat.

llegir més