El tramvia per la Diagonal pot augmentar fins al 22% la facturació dels comerços en alguns trams

El projecte de tramvia per la diagonal pot comportar un augment de la facturació dels comerços de la zona, i segons els trams, d’entre el 2% i el 22%, segons un estudi realitzat per l’Institut Cerdà i encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, que porta per títol La integració del nou projecte del tramvia amb el sector del comerç i dels serveis. L’estudi que s’ha presentat el 20 de març en roda de premsa a la seu de l’Institut Cerdà a Barcelona, té per objectiu conèixer la preocupació del sector i avaluar i argumentar els efectes que produirà el tramvia sobre el teixit econòmic de la Diagonal a partir del projecte i l’avaluació de mobilitat presentats per l’Ajuntament de Barcelona. En concret s’han analitzat els efectes que les noves condicions urbanes i de transport de la Diagonal  produiran sobre el comerç, el turisme i els serveis.

En aquest sentit, degut a la nova mobilitat que permetrà el tramvia, es produirà un augment de la facturació dels comerços que es calcula que serà del 2% en les zones més estructurades com a eix comercial, i del 22% en els trams menys consolidats. Aquests augments estan vinculats al fet que el tramvia representa un increment de passatgers i clients potencials propiciat per la important oferta de transport públic de gran capacitat i amb continuïtat al llarg de tota la Diagonal.

L’estudi també preveu un augment de l’efecte aparador que donarà més visibilitat als comerços, amb un número més gran de viatgers que passaran per davant de la façana comercial afectada. En concret es preveu un interval d’entre 35.000 i 60.000 viatgers més al dia segons el tram estudiat.

Respecte l’espai urbà, el treball constata una millora global que es traduirà en una disminució de l’efecte barrera a l’eix de la Diagonal  fruit de la reducció de l’ocupació de l’espai que suposa el nou esquema de mobilitat previst per l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM. Els efectes concrets seran un augment d’espai per als vianants, la reforma del carril bici, la menor contaminació atmosfèrica i acústica per la reducció del trànsit i la disponibilitat de més espais verds. La nova zona enjardinada sobre la plataforma tramviària representarà 19.750 m2 addicionals de zona verda.  

L’estudi de l’Institut Cerdà conclou que el tramvia connectarà les principals àrees de centralitat comercial, empresarial, acadèmica, cultural i turística de la ciutat, possibilitant noves sinèrgies entre elles. Per tant, no només no suposarà un perjudici per a l’activitat comercial de la Diagonal, sinó que pot comportar un important benefici i una oportunitat per estimular el desenvolupament gradual d’un nou gran eix comercial a la ciutat.

Així, la reforma urbana i la incorporació del tramvia poden millorar i consolidar l’atractiu de la façana de Diagonal, augmentant la demanda d’establiments comercials en aquest eix a mig termini a mesura que es vagi consolidant aquesta centralitat comercial.

Entre les conclusions també es destaca que el període d’obres és la principal amenaça per al comerç i per aquest motiu es recomana prendre mesures per esmorteir l’impacte sobre el sector. Entre les mesures recomanades hi ha oferir als comerciants un canal de participació, diàleg i informació; oferir ajudes a la rehabilitació de les façanes del comerços; impulsar campanyes i activitats per conservar el flux de vianants als carrers afectats; crear una comissió que avaluï la possibilitat d’oferir ajudes als comerços que demostrin un perjudici degut a les obres.

Han presentat l'estudi Pere Macias, Carles Cabrera i Lluís Inglada. 

Nota de premsa

Resum executiu 

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Stakeholders, la clau per millorar la reputació

En la darrera dècada s’està utilitzant cada cop més el terme VUCA per definir les situacions de volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat a què han de fer front empreses i institucions en una societat com l’actual que veu canviar paradigmes que s’han mantingut estables durant molts anys.

llegir més
Portada de TROP

Les infraestructures de telecomunicacions a les ciutats, 5G

La connectivitat mòbil és una necessitat quotidiana per a un nombre creixent de persones i empreses. Disposar permanentment d’accés a internet i a velocitats cada vegada més ràpides són els principals factors que han contribuït a generar una explosió en la generació i intercanvi de dades mòbils. 

llegir més