El tramvia per la Diagonal pot augmentar fins al 22% la facturació dels comerços en alguns trams

El projecte de tramvia per la diagonal pot comportar un augment de la facturació dels comerços de la zona, i segons els trams, d’entre el 2% i el 22%, segons un estudi realitzat per l’Institut Cerdà i encarregat per l’Ajuntament de Barcelona, que porta per títol La integració del nou projecte del tramvia amb el sector del comerç i dels serveis. L’estudi que s’ha presentat el 20 de març en roda de premsa a la seu de l’Institut Cerdà a Barcelona, té per objectiu conèixer la preocupació del sector i avaluar i argumentar els efectes que produirà el tramvia sobre el teixit econòmic de la Diagonal a partir del projecte i l’avaluació de mobilitat presentats per l’Ajuntament de Barcelona. En concret s’han analitzat els efectes que les noves condicions urbanes i de transport de la Diagonal  produiran sobre el comerç, el turisme i els serveis.

En aquest sentit, degut a la nova mobilitat que permetrà el tramvia, es produirà un augment de la facturació dels comerços que es calcula que serà del 2% en les zones més estructurades com a eix comercial, i del 22% en els trams menys consolidats. Aquests augments estan vinculats al fet que el tramvia representa un increment de passatgers i clients potencials propiciat per la important oferta de transport públic de gran capacitat i amb continuïtat al llarg de tota la Diagonal.

L’estudi també preveu un augment de l’efecte aparador que donarà més visibilitat als comerços, amb un número més gran de viatgers que passaran per davant de la façana comercial afectada. En concret es preveu un interval d’entre 35.000 i 60.000 viatgers més al dia segons el tram estudiat.

Respecte l’espai urbà, el treball constata una millora global que es traduirà en una disminució de l’efecte barrera a l’eix de la Diagonal  fruit de la reducció de l’ocupació de l’espai que suposa el nou esquema de mobilitat previst per l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM. Els efectes concrets seran un augment d’espai per als vianants, la reforma del carril bici, la menor contaminació atmosfèrica i acústica per la reducció del trànsit i la disponibilitat de més espais verds. La nova zona enjardinada sobre la plataforma tramviària representarà 19.750 m2 addicionals de zona verda.  

L’estudi de l’Institut Cerdà conclou que el tramvia connectarà les principals àrees de centralitat comercial, empresarial, acadèmica, cultural i turística de la ciutat, possibilitant noves sinèrgies entre elles. Per tant, no només no suposarà un perjudici per a l’activitat comercial de la Diagonal, sinó que pot comportar un important benefici i una oportunitat per estimular el desenvolupament gradual d’un nou gran eix comercial a la ciutat.

Així, la reforma urbana i la incorporació del tramvia poden millorar i consolidar l’atractiu de la façana de Diagonal, augmentant la demanda d’establiments comercials en aquest eix a mig termini a mesura que es vagi consolidant aquesta centralitat comercial.

Entre les conclusions també es destaca que el període d’obres és la principal amenaça per al comerç i per aquest motiu es recomana prendre mesures per esmorteir l’impacte sobre el sector. Entre les mesures recomanades hi ha oferir als comerciants un canal de participació, diàleg i informació; oferir ajudes a la rehabilitació de les façanes del comerços; impulsar campanyes i activitats per conservar el flux de vianants als carrers afectats; crear una comissió que avaluï la possibilitat d’oferir ajudes als comerços que demostrin un perjudici degut a les obres.

Han presentat l'estudi Pere Macias, Carles Cabrera i Lluís Inglada. 

Nota de premsa

Resum executiu 

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Informe Favorable de PDE - Pla de desplaçament d'empresa

L’Institut Cerdà ha obtingut el informe favorable de conformitat de l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) en referència al PDE (Pla de Desplaçament d’Empresa) de la seva seu al carrer Numància 185 de Barcelona. Segons l’informe les actuacions del PDE de l’Institut Cerdà són suficients per afavorir l’ús dels modes de transport alternatius al vehicle privat i racionalitzar l’ús del cotxe en l’accés al centre de treball. Cal tenir en compte que entre les persones que treballen a l’Institut Cerdà més del 80% viuen a l’AMB (més del 60% a Barcelona) i que quasi el 40% es desplacen transport públic i el 25% en bicicleta o a peu.

llegir més
Lliurament dels premis de Fons emprenedors findacion Repsol a Madrid el 4 de juliol 2019

La Fundació Repsol presenta les noves startups del seu programa d'acceleració empresarial

La Fundació Repsol ha donat a conèixer les sis empreses que s’incorporaran a la seva acceleradora empresarial, el Fons d'Emprenedors. Aquesta iniciativa, posada en marxa fa vuit anys, amb la col·laboració de l'Institut Cerdà, dóna suport a projectes innovadors en matèria d'energia, amb l'objectiu que arribin al mercat el més aviat possible i contribuir als reptes de la transició energètica. Els seleccionats rebran suport econòmic de fins a 144.000 euros, formació i assessorament empresarial.

llegir més