Cap a una economia verda i circular

El desenvolupament d’un nou model econòmic alternatiu a l’actual de caràcter lineal basat en la producció, consum i generació de residus és una prioritat en les polítiques de moltes administracions i de la Unió Europea. L’economia verda i l’economia circular es presenten com un model alternatiu que té potencial per resoldre els reptes mediambientals i que a la vegada pot generar oportunitats de negoci i de creixement econòmic.

L’economia circular, com bé indica el seu nom es basa en una organització fonamentada en un model circular, és a dir, basada en el principi del tancament del cicle de vida dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia. Aquest model circular substitueix a l’actual model lineal basat a extreure, fabricar, usar i llençar que degut a l’elevat consum i augment de la demografia és insostenible a llarg termini.

Per altre banda, l’economia verda presenta una visió més àmplia ja que inclou les activitats econòmiques basades en la reducció dels impactes i riscos ambientals. En aquest sentit l’economia circular contribueix a una economia verda ja que proposa una millora en la gestió dels recursos i permetent desenvolupar una economia més eficient.

La innovació, en el seu sentit més ampli (desenvolupament de noves tecnologies, de processos, de serveis i de nous models empresarials), juntament amb el canvi integral en els hàbits de comportament dels consumidors i l’esforç de l’administració i de les empreses seran els elements clau per aconseguir la transició cap a una economia circular. És per això que els centres de recerca i desenvolupament esdevenen un factor clau i indispensable per impulsar els canvis necessaris per desenvolupar i implantar tant l’economia circular com, en un sentit més ampli, l’economia verda.

És a dir, el desenvolupament de l’economia circular requereix un canvi de visió 360º que impulsi noves formes de produir i consumir. La transició cap a una economia circular afecta tota la cadena de valor (dissenyadors, proveïdors de matèries primeres i energia, fabricants, distribuïdors, consumidors, administracions, gestors de residus, etc.) i necessita una visió global i sistèmica per tal d’afrontar les diferents barreres de la seva implementació.

En una economia verda, el creixement dels ingressos i l'ocupació són impulsats per les inversions (públiques i privades) que redueixen les emissions de carboni i la contaminació, milloren l'eficiència energètica i de recursos. El model es fonamenta en la maximització de l’eficiència en l’ús dels recursos i de les fonts d’energia a la vegada que minimitza els impactes negatius sobre les persones i el medi ambient.

Encara que l’economia verda no es reconeix com un sector en sí mateix, pot ser d’aplicació a qualsevol sector que tingui l’objectiu de reduir el seu impacte en el medi ambient i proporcionar béns i serveis d’una manera sostenible.

Podeu consultar més a:

Ellen MacArthur Foundation, Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition

[en línia]. Disponible a: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-

Foundation_9-Dec-2015.pdf

 

Informe COTEC - Situación y evolución de la economía circular en España. Disponible a:

http://cotec.es/media/informe-CotecISBN-1.pdf

 

Diputació de Barcelona, Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Economia Circular i Verda al món

local: Com passar a l’acció i eines per als ens locals (2018). Disponible a:

https://www.diba.cat/documents/63810/191309665/Guia_ECiV_Final.pdf/94dca9f5-f723-4863-84ad-

9e9f78e1a299

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Lliurament dels premis de Fons emprenedors findacion Repsol a Madrid el 4 de juliol 2019

La Fundació Repsol presenta les noves startups del seu programa d'acceleració empresarial

La Fundació Repsol ha donat a conèixer les sis empreses que s’incorporaran a la seva acceleradora empresarial, el Fons d'Emprenedors. Aquesta iniciativa, posada en marxa fa vuit anys, amb la col·laboració de l'Institut Cerdà, dóna suport a projectes innovadors en matèria d'energia, amb l'objectiu que arribin al mercat el més aviat possible i contribuir als reptes de la transició energètica. Els seleccionats rebran suport econòmic de fins a 144.000 euros, formació i assessorament empresarial.

llegir més
portada de la monografia 4 buenas prácticas en gestión de crisis

Monografia 4: Bones pràctiques en la gestió de crisi

Avui dia qualsevol organització és, més que mai, susceptible de patir una crisi. Accidents, catàstrofes naturals, tràngols reputacionals, conflictes socials dins de la pròpia organització, etc. són tots ells esdeveniments que poden succeir en qualsevol moment i que suposaran, a més de perjudicis econòmics molt concrets, la pèrdua de crèdit, imatge i reputació de la companyia, posant en perill la seva pròpia supervivència i comprometent el seu futur.

llegir més