Dimensió econòmica del sistema alimentari a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Un informe de l'Institut Cerdà per a l'AMB fa una radiografia del sistema agroalimentari que exposa els seus elements i funcionalitat, aprofundint en els actors i actius principals a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

L’informe consta de tres blocs de continguts: la visió global del sistema agroalimentari a l’Àrea Metropolitana de Barcelona; la caracterització dels seus components identificant reptes i oportunitats en cada àmbit; i, en darrer lloc, les propostes d’actuació per consolidar les seves potencialitats i funcionalitats, des de les Administracions Públiques.

A l’informe es caracteritzen els diferents components de la cadena agroalimentària (productor, indústria, distribució organitzada, majoristes, distribuïdors, restauració, comerç, logística, consumidor i recuperació); els actius que s’hi relacionen com gremis, associacions, clústers, etc.; els centres de recerca i la oferta formativa; els esdeveniments clau (Fira Alimentària i Fòrum Gastronòmic) i les infraestructures de comunicació i transport (port, aeroport i terminals ferroviàries).

De l’anàlisi se’n deriven propostes d’actuació relacionades amb la sostenibilitat de l’agricultura i espais agraris, la transferència tecnològica, la connectivitat internacional, l’evolució del petit comerç i la facilitació de la multicanalitat, la producció i el consum segurs i responsables, i el turisme i la gastronomia.

En definitiva, l’AMB, si bé es tracta d’una zona netament consumidora, amb només un 6% de la superfície agrícola que cal preservar, compta amb un potent sector industrial, un producte local d’alta qualitat i actius d’alt valor per al sector agroalimentari, com Mercabarna, la xarxa de mercats municipals, una extensíssima i reconeguda oferta gastronòmica, i uns enllaços internacionals, susceptibles de promoure’n la seva dimensió com a plataforma logística internacional.

L’estudi es pot consultar a la pàgina web de l’AMB 

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades
Portada de TROP

Les infraestructures de telecomunicacions a les ciutats, 5G

La connectivitat mòbil és una necessitat quotidiana per a un nombre creixent de persones i empreses. Disposar permanentment d’accés a internet i a velocitats cada vegada més ràpides són els principals factors que han contribuït a generar una explosió en la generació i intercanvi de dades mòbils. 

llegir més

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més