Bones pràctiques en gestió de crisis

Avui dia qualsevol companyia és més que mai susceptible de patir una crisi. Accidents, catàstrofes naturals, tràngols reputacionals, conflictes socials dins de la pròpia organització ... Aquests són esdeveniments que poden produir-se sigui quin sigui el sector d'activitat econòmica. Independentment del seu nivell de vulnerabilitat, per a qualsevol organització patir una crisi, pot suposar la pèrdua de crèdit, d'imatge i de reputació, posant en perill la seva pròpia supervivència o comprometent el seu futur.

En la seva voluntat d'augmentar la capacitat de les organitzacions a fer front a aquestes crisis i mitigar les seves conseqüències, l'Institut Cerdà ha editat una monografia sobre les "Bones pràctiques en la gestió de crisis". Aquesta Monografia és la quarta de la col·lecció i forma part de les activitats del Servei de Suport a la gestió de Crisis (SSgC), i del Servei de Gestió de Crisis i Resiliència de les organitzacions (SeCRO) a Xile.

Aquesta quarta monografia suposa un balanç de l'experiència i coneixement que l'Institut Cerdà ha acumulat en matèria de gestió de crisis en els últims anys, la qual cosa es materialitza en una síntesi dels múltiples casos estudiats, tant en base a informació pública com a anàlisi específics per a diferents organitzacions privades. Aquesta síntesi es concreta en el desenvolupament d'un decàleg de bones pràctiques en gestió de crisis, il·lustrades mitjançant l'anàlisi específic de dotze situacions concretes que, en els últims temps, han afectat públicament companyies de diferent tipus a nivell mundial.

En resum, aquesta monografia presenta elements de reflexió en Gestió de Crisis i Resiliència a través de l'anàlisi de les característiques de les crisis, les principals polítiques a adoptar per preparar davant d'elles i la presentació d'un decàleg de bones pràctiques d'aplicació a tot tipus de organitzacions.

La Monografia es presentarà en el transcurs de les properes setmanes,  aconteixement sobre el que anirem informant.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

S'actualitza l'estudi sobre Reciclatge i Valorització de Residus a la Indústria Cimentera

La Fundació Laboral del Ciment i el Medi Ambient (Fundació CEMA) va publicar el 2009 el primer estudi de referència sobre "Reciclatge i Valorització de residus a la Indústria Cimentera a Espanya", realitzat per l'Institut Cerdà.

llegir més

Parlem de Gestió de Crisis…. Elisabet Viladomiu – Directora de Riscos Crisis i Resiliència

Quina és la tendència per als propers anys en gestió de crisi?
Les empreses posaran l'accent en els propers anys, no tant en els protocols com en la cultura per gestionar les situacions de crisi. Cultura que es traduirà en tres aspectes bàsics: primer la prevenció, la capacitat d'estar preparats davant de qualsevol situació, sigui nova o no, sigui esperada, o no; segon la capacitat d'anàlisi, saber analitzar el que s'ha fet en situacions passades; i tercer, i molt important, la capacitat de relacionar-se de manera permanent amb tots els entorns.
 

llegir més