• SSgC - Servei de Suport a la gestió de Crisi

El SSgC està orientat a impulsar i desenvolupar la col·laboració entre els sectors públic i privat.

Més de 10 anys del Servei de Suport a la Gestió de Crisis, Continuïtat i Resiliència

L’Institut Cerdà va crear al 2010 el Servei de Suport a la gestió de Crisis, Continuïtat i Resiliència (SSgC) per ajudar les empreses a estar millor preparades per gestionar situacions especials, mitjançant la prevenció i el desenvolupament de les pròpies capacitats, amb especial èmfasi en la col·laboració entre empreses i amb organismes públics.

En aquests 10 anys el Servei s’ha consolidat com un marc estable i permanent de reflexió, propiciant l’intercanvi de coneixement i experiència entre els professionals i cobrint així un buit que existia a Espanya en els temes de gestió de crisis. El Servei així mateix ha generat nou coneixement entorn la gestió de crisis, amb una visió més holística gràcies a l’anàlisi permanent de crisis d’actualitat de l’àmbit internacional, crisis de les quals s’extreuen conclusions i bones pràctiques amb l’objectiu d’aportar elements de reflexió a les empreses que participen en el Servei.

Per això, el Servei ha creat l’Observatori de Bones Pràctiques en Gestió de Crisis i Resiliència de les Organitzacions, on les empreses troben els casos estudiats (més de 30 factsheets), les monografies anuals sobre algun tema d’actualitat tractat en profunditat (esmentar l’específic de xarxes socials i comunicació de crisis), les conferències periòdiques i els breus esmorzars del Servei (a manera il·lustratiu s’han realitzat més de 30 àgores del Servei).

El Servei va ser, i segueix sent, un projecte innovador, pioner a nivell mundial, a través del qual es promouen noves vies de col·laboració entre empreses i amb l’administració. En un món globalitzat, en constant canvi social i tecnològic, es treballa per reforçar les relacions amb totes les parts interessades, amb el convenciment que el coneixement mutu genera confiança, i aquesta al seu torn, potencia la capacitat de coordinació i col·laboració.

En aquests 10 anys de constant evolució des del Servei s’ha contribuït a desenvolupar les capacitats en gestió de crisis, continuïtat de negoci i resiliència de les empreses mitjançant diferents eines:

Les eines de millora contínua entre les quals destaquen els més de 20 anàlisi post crisi realitzats, d’acord amb una metodologia d’anàlisi pròpia. L’Institut Cerdà creu que, en general, les empreses tendeixen a tancar massa ràpid les situacions viscudes perdent l’oportunitat d’aprendre de l’experiència, i per tant, d’actuar per prevenir.

El model de gestió de crisi on d’una forma estructurada es plasmen tots els elements que ha de disposar una empresa en aquest àmbit. En concret és important destacar els nous plans de gestió de crisis (més senzills i operatius) que el Servei desenvolupa implicant als propis equips. El Servei ha constatat que les empreses que estan millor organitzades, amb comitès, nivells d’escalat, rols predefinits …. Són més àgils, eficaços i generen una major confiança en els moments crítics.

Les eines de capacitació i cultura. El Servei gràcies als més de 30 simulacres i sessions formatives realitzades, ajuda a mantenir els equips entrenats alhora que mantenen aquest punt de tensió que les empreses han de conrear per ser més resilients. Les empreses són conscients que els riscos canvien i probablement no hi haurà dos escenaris iguals, però sí que poden tenir els equips entrenats en la dinàmica de presa de decisions en situacions imprevistes i als implicats alineats.

En aquest sentit, el Servei està permanentment analitzant l’evolució dels riscos que amenacen les empreses, cal tenir en compte que en els últims anys s’ha vist com s’han accelerat els riscos mediambientals causa del canvi climàtic, com emanen nous riscos derivats dels canvis socials, polítics o tecnològics, especialment l’amenaça ciber, sense oblidar els reptes i riscos derivats de la disruptiva evolució en la comunicació a causa de la irrupció de les xarxes socials.

Finalment, el Servei és on el grup de 9 empreses a Espanya i 7 a Xile, potencien el desenvolupament de les capacitats de cada empresa per separat, on el grup aporta solucions a problemes compartits, on els professionals es recolzen en altres professionals, on gràcies al compromís d’aquestes empreses amb la millora contínua en gestió de crisis i continuïtat, s’exerceix un efecte tractor sobre el seu entorn i les converteix en un referent