• SECRO - Servei de Gestió de Crisi i Resiliència de les Organitzacions

L’Institut Cerdà desenvolupa i coordina aquest servei per a un conjunt d’empreses a Xile.

L’objectiu és promoure, des de la iniciativa privada, la millora contínua en la gestió de riscos i desastres, crisis i emergències a partir de la prevenció i de la col·laboració entre empreses, i entre empreses i organismes públics;

  • Creant un marc estable i noves vies de col·laboració
  • Augmentant les capacitats de les empreses
  • Dotant de noves eines, recursos i coneixement a les empreses
  • Projectant a les empreses, a nivell individual i en grup, com un referent

L’Institut Cerdà desenvolupa i coordina aquest servei per a un conjunt d’empreses a Xile.