Més mesures per reduir les emissions a l’Àrea Metropolitana

Les evidències científiques demostren que la contaminació atmosfèrica té greus efectes sobre la salut humana. En aquest sentit, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la contaminació de l’aire és responsable de prop de 6,5 milions de morts prematures al món. A l’àrea metropolitana de Barcelona, en aquells casos en què la comunitat científica ho ha pogut parametritzar, es calcula que l’elevada contaminació atmosfèrica ha ocasionat més de 3.000 morts prematures anuals.

El 90% de la població urbana de la Unió Europea està exposada a concentracions d’algun dels contaminants atmosfèrics que l’OMS considera nocius. Entre aquests contaminants, els que generen més preocupació a les aglomeracions urbanes són els òxids de nitrogen, les partícules en suspensió i l’ozó troposfèric.

Les polítiques de l’Àrea Metropolitana de Barcelona tenen com a objectiu millorar la qualitat de l’aire, per  protegir la salut de les persones i el medi ambient. En aquest sentit el Consell Metropolità de l’AMB, ha aprovat el Programa Metropolità de mesures contra la contaminació atmosfèrica, i el Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en el qual es preveu l’aplicació de mesures temporals excepcionals en cas de nivells elevats de concentració de NO2 i PM10.

El Protocol d’actuació en cas d’episodis d’alta contaminació per NO2 i PM10 a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, estableix la redacció d’un pla d’acció coordinat entre els municipis metropolitans per aplicar actuacions puntuals amb la prioritat de protegir la salut de les persones. El Pla d’acció inclou mesures temporals excepcionals que els diferents sectors industrials de l’àrea metropolitana de Barcelona poden aplicar davant d’episodis d’elevada contaminació atmosfèrica.

L’Institut Cerdà ha desenvolupat les mesures temporals excepcionals. Les mesures es basen en la caracterització dels principals sectors industrials emissors de NO2 i de PM10 a l’AMB amb l’objectiu què serveixin de suport a les empreses industrials com a base per tal que puguin redactar els seus propis plans.

Podeu consultar el pla d’acció genèric i el pla d’acció per sector industrial en aquest enllaç.

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Colaborando en Red per millorar la gestió de crisi

Colaborando en Red té per objectiu dissenyar, implantar i liderar un sistema integrat de gestió de les xarxes de distribució que permeti millorar la planificació, el manteniment i la coordinació en la construcció i en la gestió d’emergències dels serveis bàsics urbans. 

llegir més

Neix el primer Observatori d’Innovació en Gran Consum a Espanya

L’Institut Cerdà ha creat el primer Observatori d’Innovació en Gran Consum a Espanya amb l’objectiu de posar de relleu als avenços realitzats per tots els agents implicats en la cadena de gran consum i de donar a conèixer els reptes en afronta el sector. L’informe s’ha presentat a la seu de la Fundació Cotec a Madrid, davant d’un centenar d’empreses del sector. 

llegir més