“Dret a l’Energia” per impulsar aliances que lluitin contra la pobresa energètica

El passat 24 d’abril al Palau Macaya, es va celebrar la jornada “Dret a l’Energia” per debatre la millora de l’eficiència energètica de les llars i fer front a la vulnerabilitat energètica que pateixen moltes persones a Catalunya.

A la jornada hi ha participat entitats socials, empreses i administracions públiques com a agents clau en les diferents estratègies d’abordatge de la pobresa energètica. I és que tot i els avenços realitzats aquests darrers anys, la situació actual requereix d’espais de diàleg per promocionar i coordinar les actuacions, i assolir el consens en les estratègies i la recerca de solucions conjuntes.

La jornada es va estructurar en tres taules de treball on empreses, administracions, entitats i moviments socials van aportar propostes.

La primera taula rodona, els reptes “Tècnics”, que busquen assegurar que el parc d’habitatges sigui eficient energèticament i que es garanteixi la protecció de la salut.


  • Millorar l'eficiència energètica de les llars, la seva sostenibilitat i la qualitat de vida de les persones: programes de prevenció de la salut, estratègies d’intervenció coordinada entre consultors i els nous agents energètics, etc.

  • Impulsar un increment de la cultura sobre la conservació i manteniment de l'edifici: mesures relatives a la rehabilitació, estratègies d’autoconsum, incentius fiscals per a la rehabilitació energètica d’edificis, etc.

  • Millora de les estratègies de protecció de les situacions de vulnerabilitat: aplicació llei, exempcions, condonacions, i establiment d’estàndards mínims d'eficiència energètica


La segona taula rodona, els reptes “Ètics i de Gestió”, que pretenen assegurar el dret a l’energia i un subministrament energètic òptim, assequible i protegit per als col·lectius vulnerables.


  • Protecció dels col·lectius vulnerables per les seves condicions de salut, habitatge o renda: identificació precoç de la població vulnerable, mesures disponibles, estratègies comercials i de màrqueting, etc.

  • Simplificació dels tràmits dirigits a la protecció del col·lectiu de persones vulnerables: gestió del bo social, transparència de la informació, etc.

  • Gestió de la informació enviada als Centres de Serveis Socials sobre impagaments i la capacitat de les empreses de sostenir o gestionar la bossa de deute


 La tercera taula, els reptes “Professionals”, que busquen la creació de nous perfils laborals.


  • Definició de perfils professionals per a l’abordatge de la pobresa energètica: definició d’itinerari formatiu i competències, qualificacions professionals, etc.

  • Millorar les estratègies d’activació de l’ocupació en l’àmbit de l’eficiència energètica: plans d’ocupació, disseny d’itineraris, etc.

  • Identificació de nínxols d’ocupació en l’àmbit de l’empresa energètica: definició de competències i qualificacions equiparables, responsabilitat social, etc.


La Jornada va ser organitzada per ABD Associació Benestar i Desenvolupament, el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC), Ecoserveis i l’Institut Cerdà, i va comptar amb el suport de la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa”.

En el següent enllaç trobareu més informació sobre la jornada

« Tornar
COMPARTIR | Linked-in Google Plus Twitter Pinterest Facebook
Notícies destacades

Neix el primer Observatori d’Innovació en Gran Consum a Espanya

L’Institut Cerdà ha creat el primer Observatori d’Innovació en Gran Consum a Espanya amb l’objectiu de posar de relleu als avenços realitzats per tots els agents implicats en la cadena de gran consum i de donar a conèixer els reptes en afronta el sector. L’informe s’ha presentat a la seu de la Fundació Cotec a Madrid, davant d’un centenar d’empreses del sector. 

llegir més

L’Institut Cerdà col·labora en la posada en marxa del projecte Geever

​La distribució d’última milla, el procés final d’entrega d’una comanda online al seu comprador, s’ha convertit en el punt més crític de la cadena logística en e-commerce. Les zones urbanes on es realitzen les entregues acostumen a presentar problemes de mobilitat (trànsit, embussos o carrer de difícil accés). A més, aquest és el procés de tota la cadena logística en e-commerce amb més impacte en el medi ambient, més costós i ineficient.

llegir més